TARIEVEN EN VERGOEDING 2017-2018

TARIEVEN 2017-2018

Praktijk voor GGZ en Mediation is een contractvrije (onafhankelijk en vrijgevestigd) praktijk waar 24/7 laagdrempelige hooggekwalificeerde hulpverlening wordt geboden in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen, en het grensgebied met België.
Onafhankelijk betekent ook dat wij geen enkele informatie verstrekken aan derden zoals Gemeente-instellingen, werkgevers en (zorg)verzekeraars.
Tenzij je dat vraagt natuurlijk.

Wij zorgen vandaag, voor je zorgen van morgen!

Dit betekent dat iedereen die hulp nodig heeft dezelfde dag nog een afspraak kan maken met een van onze gespecialiseerde hulpverleners,

ongeacht zijn of haar financiële positie, nationaliteit en problematiek. Ook als je voorheen bij een andere specialist bent geweest.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst.

TARIEVEN 2017 - 2018

Praktijk voor GGZ en Mediation hanteert voor behandelingen van volwassenen en kinderen de volgende tarieven:

 • Doorverwijzing naar Generalistische Basis GGZ en specialisaties: vanaf € 39,00 - € 89,00 per uur, per persoon.

 • Bij een minimum inkomen is betaling met passende betalingstermijnen mogelijk. Vraag naar de inkomensafhankelijke voorwaarden

De tarieven zijn voor een persoonlijk consult/gesprek (maatwerk) van 60 minuten.

Praktijk voor GGZ en Mediation is er voor iedereen, ook als je problemen hebt met o.a.:

 • De diagnose van je klachten
 • De betaling van de rekening, eigen risico en bijdrage
 • De vergoeding van Gemeente-instelling of (zorg)verzekeraar
Dit uiteraard zonder concessies te doen aan kwaliteit en service.

Vergoeding 2017-2018

INLEIDING

In 2017 -2018 worden bepaalde kosten in de Basis GGZ vergoed. De kosten van (gespecialiseerde hulpverlening) Generalistische Basis GGZ kunnen vergoed worden door je aanvullende verzekering of persoonsgebonden budget. Dit is afhankelijk van je hulpvraag en de diagnose.

Meestal worden de behandelingen vergoed, maar let op: dit betekent niet altijd dat je zelf niks hoeft te betalen.

Je hebt namelijk altijd een verplicht eigen risico in 2017 van € 385,00 per jaar/per persoon.

Tijdens het eerste gesprek kunnen wij aan de hand van je hulpvraag en de problematiek nagaan of je voor vergoeding in aanmerking komt.

Het belangrijkste is dat je goed en zo snel mogelijk geholpen wordt

Voorbeelden van klachten waarvoor psychologische hulpverlening niet wordt vergoed:

De Gemeente-instellingen en (zorg)verzekeraars hebben in verband met vergaande bezuinigingen in de zorgsector bepaalde klachten en stoornissen, waarvoor geen duidelijke aanwijzingen zijn of geen duidelijke psychiatrische diagnose volgens DSM-5 classificatie is, grotendeels uit het vergoedingspakket gehaald.

Denk hierbij aan o.a.:

 • Aandacht- en aanpassingsstoornissen

 • Arbeidsgerelateerde problemen
 • Acculturatieproblemen
 • Innerlijke conflicten en identiteitsproblemen
 • Leerstoornissen
 • Levensfaseproblemen
 • Overspannen zijn, stress, burn-out
 • Relatieproblemen
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Studieproblemen
 • Zelfhulp (via internet/media)
 • Diagnostiek zonder behandeling wordt ook niet door de (zorg)verzekeraar vergoed.

Geen vergoeding en toch hulp nodig?

Praktijk voor GGZ en Mediation blijft deze hulpverlening, die niet meer vergoed wordt, nog wel aanbieden. Het belangrijkste is dat je direct en goed geholpen wordt. De kosten van een behandeling hebben wij bewust laag gehouden en wij hanteren geen wachtlijst, zodat iedereen die hulp nodig heeft hiervoor in aanmerking kan komen. Wanneer nodig kan je een complete behandeling in passende betalingstermijnen betalen zonder bijkomende kosten.

Voor meer informatie over tarieven en vergoedingen bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)