SCHEIDINGSBEMIDDELING

Scheidingsbemiddeling

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!

 • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven vanaf € 39,00 per uur, geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer nodig kan je een complete scheidingsbemiddeling betalen in passende betalingstermijnen

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

SCHEIDINGSBEMIDDELING VIA MEDIATION ALS ONDERDEEL VAN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Scheiden doe je niet zomaar. Aan scheiden gaat vaak een lang proces vooraf.

Het anders willen doen, opnieuw beginnen, een gevoel van onvermogen, soms onbegrip en teleurstelling. Dan is opeens de maat vol en een beslissing genomen.

We gaan scheiden ..., maar is dit echt de enige oplossing en juiste beslissing?

Als jezelf het initiatief hebt genomen, ben je dan zeker van je beslissing om te scheiden?

Heb je echt alles overwogen en je partner meer dan een reële kans gegeven?

Een scheiding is vaak de laatste uitweg, als geen andere oplossing heeft gewerkt. Zolang je niet helemaal zeker weet of een scheiding eigenlijk wel de beste oplossing is, kan het verstandig zijn om eens een gratis en vrijblijvende afspraak te maken met onze relatietherapeut.

Relatie en scheiden

Een echtscheiding is een van de schokkendste gebeurtenissen in een mensenleven. In het scheidingsproces spelen emoties dan ook een grote rol.

In een scheidingsbemiddeling komen de emoties daarom als eerste aan de orde. Pas als de emoties min of meer onder controle zijn, kunnen er redelijke afspraken worden gemaakt.

Scheidingsbemiddeling legt een sterke nadruk op het relationele aspect van het scheidingsproces. De methode besteedt ook veel aandacht aan de belangrijke plaats van de kinderen in het scheidingsproces van de ouders.

Goed uit elkaar gaan

Plezierig scheiden bestaat niet, maar je echtscheiding hoeft ook geen vechtscheiding te worden. Je verkleint de kans op lang slepende ruzies als je kiest voor scheidingsbemiddeling. Een scheidingsbemiddeling probeert dan samen met jou en je partner tot een snelle en goede echtscheiding te komen. Je staat naast elkaar en niet, zoals vaak bij een advocaat, tegenover elkaar. Dat is vooral belangrijk als je kinderen hebt, want dan dan zal je in de toekomst nog veel met elkaar te maken krijgen.

Echtscheiding met een scheidingsbemiddelaar heeft tegenwoordig vaak de voorkeur. Dat is niet voor niks?

De vele voordelen liggen op het gebied van kosten, tijd en resultaat. Praktijk "de brug naar morgen" kan als scheidingsbemiddelaar nog veel meer voor delen voor je regelen. 

Onze scheidingsbemiddelaar schakel je als partner in wanneer je op persoonlijke wijze de scheiding goed en zakelijk wilt laten regelen en begeleiden. Wij staan voor je klaar met als uitgangspunt: kinderen scheiden niet.

Een scheiding is een ingewikkeld proces, zeker als er kinderen bij betrokken zijn en je moet vaak jaren nog met elkaar omgaan.

Scheiden in stappen

Als je in scheiding ligt zijn teleurstelling, frustraties, woede en verdriet, emoties die je in deze moeilijke periode zult herkennen.

Naast de verwerking van jullie besluit om te gaan scheiden, zullen jullie in deze periode ook afspraken moeten maken over de toekomst.

Je zult veel belangrijke beslissingen gaan nemen.

Uit elkaar gaan heeft niet alleen veel emotionele gevolgen, maar ook financiële consequenties. Door de scheiding moet je van alles regelen,

terwijl je hoofd vol zit met emoties. Daarom is een scheidingsbemiddelaar van onze praktijk niet alleen een bemiddelaar, maar ook een specialist in coaching, geestelijke gezondheidszorg en mediation.

Om je op weg te helpen voor de praktische zaken hebben we een stappenplan opgesteld, zodat je niets vergeet en zaken puntsgewijs kunt afhandelen en/of samen met je scheidingsbemiddelaar kunt bespreken.

Denk hierbij aan onder andere:

 • Vertel het je partner

 • Zoek de juiste hulp voor je scheiding
 • De scheiding aanvragen
 • Maak een financieel plan
 • Maak afspraken over de kinderen
 • Naar de rechtbank
 • De scheiding definitief maken

IN DE SCHEIDINGSBEMIDDELING ONDERSCHEIDEN WE DRIE FASEN:

1- DE EMOTIONELE FASE (het verwerken en leren omgaan met de scheiding)

Als je net te horen krijgt dat je partner van je wilt scheiden, vraag je jezelf waarschijnlijk diep van binnen af wat je allemaal te wachten staat.

Hoe je het allemaal moet gaan doen en hoe je de pijnlijke momenten zo snel mogelijk voorbij kunt laten gaan of zelfs kunt overslaan.

Hoe je weer zo snel mogelijk gelukkig kan worden. Helaas is de periode na een scheiding niet te vergelijken met een lift die je rechtstreeks naar de bovenste etage van dit (rouw)proces brengt.

Dit proces, om de vergelijking met de lift maar even te gebruiken, stopt of gaat door naar verschillende etages of verdiepingen. Zo zit je op de hoogste etage en kun je voor je gevoel de hele wereld aan, en zo zit je weer op de begane grond en zie je het allemaal niet meer zitten.

Hoe lang dit proces duurt is vaak niet van te voren aan te geven. voor de een kan dit proces bestaan uit enkele weken en anderen hebben wat langer nodig om er bovenop te komen.

Elke scheidingservaring is uniek maar bestaat grofweg uit:

 • Verwerken van emoties en lichamelijke klachten
 • Aanpassen aan de nieuwe situatie
 • Actieve reorganisatie
 • Persoonlijke groei

Kom ik er echt overheen?

Cliënten stellen ons de vraag vaak. wij vergelijken dit wel eens met een diepe wond wat heel langzaam heelt en een litteken achterlaat.

Af en toe als men zich 'stoot' voelt men de pijn van dit litteken. Je komt er echt wel overheen maar het heeft zijn tijd nodig. Tijd heelt alle wonden, zegt men wel eens. Het verdriet en de verwarring zullen met de tijd zeker minder worden, maar het is niet vreemd dat je af en toe vanuit het niets overvallen kan worden door een golf van verdriet en boosheid

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je je ex-partner ziet lopen met een nieuwe vriend of vriendin, bij feestdagen, of bijvoorbeeld je zoon of dochter eindexamen doet en jij en je ex-partner allebei aan een verschillende kant van de zaal zitten.

Wat als het mij niet lukt om het allemaal een plekje te geven?

Wanneer blijkt dat je niet goed meer weet hoe weer invulling aan je dagelijkse leven na de scheiding of dat je nog veel emoties als verdriet en boosheid ervaart en niet weet hoe dit een plekje te kunnen geven, is het verstandig om weer eens een afspraak te maken met de scheidingsbemiddelaar. Samen met je bemiddelaar kun je leren hoe om te gaan met de nieuwe situatie en hoe je verdriet een plekje te geven.

Scheiding is ook emotie (de psychische kant van scheiden)

Wat doet een scheiding met iemand, wat is de rol van de omgeving en hoe gaat men over naar verantwoord ouderschap na scheiding?

Een scheiding is niet alleen het afronden van dat wat geweest is, maar ook het begin van een nieuwe start. Wie nu verstandige keuzes maakt, heeft daar straks profijt van. Praktijk "de brug naar morgen" helpt je daarbij.

2- DE ZAKELIJKE FASE

Echtscheiding in Nederland verloopt allang niet meer alleen via een advocaat.

Scheidingsbemiddeling is een manier om een echtscheiding goed te regelen, als een alternatief voor het regelen via een advocaat.

De afspraken in een scheidingsovereenkomst kunnen met deze methode buiten een advocaat gemaakt worden in overleg met een scheidingsbemiddelaar (mediator) van de praktijk en uiteindelijk via een advocaat-procureur worden voorgelegd aan de Rechtbank ter bekrachtiging van de echtscheidingswens.

Een voordeel voor een scheidingsbemiddelaar (mediator) over een advocaat zit voornamelijk in de kosten : de dienstverlening is vaak op een vast tarief gebaseerd, niet op uurloon.

Een scheidingsbemiddelaar (mediator) kan verschillende taken op zich nemen, afhankelijk van zijn achtergrond en ervaring.

Daarvan is informatievoorziening toch wel het belangrijkst. De scheidingsbemiddelaar kan voor beiden werken en kan er zodanig voor zorgen dat ieder dezelfde informatie heeft en het overzicht wordt gehouden.

Partijen worden bijvoorbeeld geïnformeerd over o.a.:

 • Hun wederzijdse rechten en plichten per onderwerp
 • De opties die zij per onderwerp hebben
 • De consequenties van de verschillende mogelijkheden, zowel praktisch als financieel en fiscaal.

De scheidingsbemiddelaar beheerst per definitie alle aspecten die bij een echtscheiding een rol spelen. Dus hij of zij weet veel over onder andere:

 • Begeleiding en ondersteuning voor, tijdens en na de scheiding

 • De zorg voor de kinderen
 • Kinderalimentatie en partner alimentatie
 • Verdeling van de bezittingen en schulden
 • Het eigen huis en nieuwe woonruimte
 • Pensioenen en verzekeringen
 • Belastingen
 • Coaching
 • Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
 • Maatschappelijk Werk
 • Personen- en Familierecht

Door deze brede kennis kunnen partijen met een partij alles rond de scheiding regelen en worden de verbanden tussen alle verschillende onderdelen goed bewaakt. Dit in tegenstelling tot partijen die zich vooral richten op de juridische of financiële kant van de zaak.

Deze aanpak van Praktijk "de brug naar morgen" heeft naast een lager kostenplaatje zodoende ook als voordeel dat de scheiding sneller, rustiger en prettiger verloopt en er meer aandacht is voor de periode na de scheiding waarin de mensen weer een nieuwe fase in hun leven tegemoet gaan. Niet de (juridische) scheiding is het doel: maar het maken van zodanige afspraken dat het leven na de scheiding op orde kan komen.

3- DE JURIDISCHE FASE (procedure echtscheiding)

Bij een echtscheiding wordt een burgerlijk huwelijk beëindigd. In Nederland is voor een verzoek tot echtscheiding voldoende te stellen dat het huwelijk duurzaam/onherstelbaar is ontwricht. (hierover wordt geen schuldvraag gesteld).

Er is sprake van duurzame ontwrichting, las de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het niet meer mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven. Als een van beide partijen dat stelt dan wordt de duurzame ontwrichting echter vrijwel altijd aangenomen door de rechter.

 • Scheidingsaanvraag: Een scheidingsprocedure begint met een verzoekschrift aan de rechter.Het verzoekschrift kan iemand alleen indienen, maar ook samen met de huwelijkspartner. Een advocaat is noodzakelijk wanneer je gaat scheiden, maar alleen voor het indienen en begeleiden van het verzoekschrift met een scheidingsovereenkomst/convenant en het ouderschapsplan bij de Rechtbank. Als er een eenzijdig verzoek om scheiding wordt ingediend, kan het zijn dat de huwelijkspartner bezwaar heeft tegen dit verzoek of de nevenvoorzieningen. De wederhelft kan dan verweer voeren.
 • Scheidingsovereenkomst/convenant: Als de echtgenoten het eens zijn over de scheiding en de gevolgen, kunnen zij de afspraken vastleggen in een echtscheidingsovereenkomst/convenant. Het opstellen van de overeenkomst is niet wettelijk verplicht, maar de echtscheiding kan met een overeenkomst aanmerkelijk sneller verlopen. Daarnaast kunnen de scheidende partijen, door schriftelijk vast te leggen van de rechten en plichten van de scheidende partijen, bij mogelijke onenigheid in de overeenkomst terugvallen op de inhoud van de scheidingsovereenkomst/convenant.

  Als de echtgenoten het eens zijn over de scheiding en de gevolgen, moet men via de advocaat een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de Rechtbank. Een scheidingsovereenkomst/convenant dat samen met het gemeenschappelijk verzoek wordt ingediend, wordt vaak aan de beschikking gehecht, waarmee het dezelfde status krijgt en de bepalingen daarin kunnen worden geëxecuteerd door een gerechtsdeurwaarder. Na het indienen van het gemeenschappelijke verzoek moet de Rechtbank binnen drie maanden de echtscheidingsbeschikking hebben gewezen.

  Een scheidingsovereenkomst/convenant heeft geen zogenaamde derden werking, maar dient enkel de echtgenoten. Dat wil zeggen dat anderen niet gebonden zijn aan wat de echtgenoten afspreken. Indien beiden bijvoorbeeld afspreken dat ieder 50% van een bestaande (gezamenlijke) schuld betaalt, hoeft de schuldeiser hiermee niet akkoord te gaan. Als een van beiden zich niet aan de afspraak houdt, mag de schuldeiser het volledige bedrag op de ander verhalen.

 • Nevenvoorzieningen: In het verzoekschrift kan een gehuwde vragen om een of meer nevenvoorzieningen. Dit is een beslissing van de rechter over een verzoek dat samenhangt met de scheiding.

De rechter kan nevenvoorzieningen treffen voor o.a.:

- Het gezag over en de verdeling van de zorg over minderjarige kinderen

- De alimentatie voor de voormalige huwelijkspartner of de kinderen

- De boedelverdeling

- Het woonrecht van de echtelijke woning

- Andere zaken die met de scheiding samenhangen

 • Voorlopige voorzieningen: Een scheidingsprocedure kan veel tijd kosten als de echtgenoten het niet eens zijn over de dingen die geregeld moeten worden, zoals het gezag over de kinderen of de alimentatie. Het kan dan wenselijk zijn een voorlopige voorziening te laten treffen. Dit is een voorlopige beslissing van de rechter over zaken waarover men het niet eens kan worden. Veelal betreft de hoogte van de (tijdelijke) alimentatie en de tijdelijke zorgregeling.

  Een veel gevraagde beslissing is om een van de echtgenoten het 'uitsluitend gebruik'van de echtelijke woning toe te kennen.

  Indien de rechter dit toestaat, mag de andere echtgenoot de woning niet langer betreden. De beslissing geldt alleen tijdens de procedure.

  Een bijzondere voorlopige voorziening is het zogenaamde martiaal beslag. Met deze maatregel kan worden voorkomen dat een van de echtgenoten tijdens of na de scheidingsprocedure goederen aan de huwelijksgemeenschap onttrekt of wegmaakt.

  Een van de echtgenoten kan een voorlopige voorziening via de advocaat aanvragen. Men kan dit tijdens de scheidingsprocedure doen of voordat de scheidingsprocedure is gestart.

 • Kinderen: Als er binnen het huwelijk kinderen worden geboren, die ten tijde van het verzoek tot echtscheiding nog minderjarig zijn, dan dient bij het verzoek tot echtscheiding tevens een ouderschapsplan te worden toegevoegd. In dit plan dienen beide ouders afspraken vast te leggen over de wijze waarop zij de kinderen na de echtscheiding gezamenlijk willen opvoeden. Door de echtscheiding komt er geen wijziging in de gezagsrelatie tussen ouders en kinderen. Wel kan een van beiden het eenhoofdig gezag over de kinderen vragen, maar dat wordt enkel in zeer uitzonderlijke gevallen (mishandeling, seksueel misbruik e.d..) toegewezen.
 • Rechtbank: Een verzoek om scheiding dient men in bij de Rechtbank in het arrondissement waar men woont of waar de andere echtgenoot woont. Het verzoekschrift wordt door een advocaat naar de Rechtbank gestuurd. Als een echtpaar samen om de scheiding vraagt en het eens is over de gevolgen, dan hoeven zij samen maar een advocaat te nemen. Bij een eenzijdig verzoek moeten beide echtgenoten een eigen advocaat nemen (tenzij de niet verzoekende partij geen verweer voert, in dat geval wordt de echtscheiding 'bij verstek'uitgesproken).

  Als alle stukken bij de Rechtbank zijn, wordt er een datum vastgesteld voor de zitting bij de Rechtbank. De echtgenoten krijgen hiervoor een oproep. Zij zijn dan niet verplicht om naar de zitting te komen. Wegblijven is echter niet verstandig. De advocaten doen het woord voor de echtgenoten. Tijdens de zitting vraagt de rechter aan de echtelieden of zij nog iets willen zeggen dat van belang kan zijn voor de beslissing.

  Zijn er kinderen van 12 jaar of ouder (tot 18 jaar) betrokken bij de scheiding, dan ontvangen zij van de griffier van de Rechtbank een brief waarin zij worden opgeroepen om door de rechter gehoord te worden. De rechter vraagt hen dan naar hun mening omtrent het gezag en verblijfplaats.

  De kinderen kunnen ook aangeven niet gehoord te willen worden door de rechter en schriftelijk hun mening te willen geven. Als iedereen aan het woord is geweest, deelt de rechter mee wanneer hij de beslissing neemt.

  De rechter beslist op basis van het verzoekschrift en andere stukken. Na de zitting neemt de rechter de beslissing. de beslissing wordt schriftelijk vastgelegd. dit wordt een beschikking (geen vonnis) genoemd. De echtgenoten krijgen de beschikking via hun advocaat thuisgestuurd.

  De beschikking van de rechter houdt vaak ook een bekrachtiging in van de echtscheidingsovereenkomst/convenant waardoor je zo nodig de door jou gemaakte (financiële) afspraken kunt afdwingen. Als een van de echtgenoten het niet eens is met de beschikking van de scheiding, kan deze in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. 

 • Scheiding definitief: Nadat de beschikking is gegeven, kan binnen drie maanden hoger beroep worden ingesteld.Als het beroep is ingesteld tegen de echtscheiding zelf, kan de echtscheiding gedurende het hoger beroep niet worden ingeschreven. Het huwelijk is definitief ontbonden als de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (Gemeentelijke registers)

KOSTEN VAN EEN SCHEIDINGSPROCEDURE

Heeft u besloten om te gaan scheiden dan zijn daar kosten aan verbonden, ongeacht je kiest voor een afwikkeling via een advocaat of

scheidingsbemiddelaar/mediator.

Denk hierbij aan onder andere:

 • Griffierechten: Administratie- en proceskosten aan de Rechtbank voor het indienen van een echtscheidingsverzoek
 • Uittreksels: Het opvragen van uittreksels bij de Gemeente, huwelijksakte, geboorteakten en het sturen van aangetekende brieven et cetera
 • Kosten van scheidingsbemiddeling (via Mediation): het opstellen van een echtscheidingsovereenkomst/convenant en ouderschapsplan
 • Advocaatkosten: Alleen voor het indienen- en begeleiden van een echtscheidingsovereenkomst/convenant bij de Rechtbank
 • Notariskosten: Bij de overdracht van onroerend goed, wijzigingen in een testament, huwelijks voorwaarden, schenking en erfenis
 • Overige kosten: Wanneer nodig de kosten van een deurwaarder, accountant of andere specialisten 

CHECKLIST-SCHEIDING

Een scheidingstraject kan uitgebreid en complex zijn, een checklist-scheiding (6 fases) biedt een optimaal overzicht:

Denk hierbij aan onder andere:

1- Kennismaking: De eerste fase van de checklist-scheiding is een een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je maakt kennis met onze scheidingsbemiddelaar. Hij of zij vertelt wat hij of zij voor je doet, van je verwacht en wat de verwachte tijdsduur en kosten zijn.

 • Wie blijft in de woning wonen
 • Waar gaan de de eventuele kinderen wonen
 • Wat wordt het inkomen na scheiding
 • Wat kost een echtscheiding

2- Inventariseren: In de tweede fase van de checklist-scheiding gaat je scheidingsbemiddelaar inventariseren. Hij of zij zal je allerlei vragen stellen, wat nodig is om de scheiding goed te kunnen regelen. Afhankelijk van je persoonlijke situatie is er veel informatie nodig.

 • Inkomen uit loondienst of onderneming
 • Een hypotheek of huurwoning
 • Gehuwd of geregistreerd partner
 • Verdeling van vermogen en goederen

3- Analyseren en adviseren: In de derde fase van de checklist-scheiding gaat je bemiddelaar de gegevens analyseren. Er wordt advies verstrekt op basis van de wensen van beide partners. Hij of zij bespreekt het advies, stemt jullie wensen op elkaar af en stuurt bij waar nodig is.

Daarnaast toetst hij of zij aan de wetgeving, redelijkheid en billijkheid.

 • Vermogensoverzicht en boedelverdeling
 • Fiscaliteiten
 • Alimentatie
 • Ouderschapsplan
 • Echtscheidingsovereenkomst/convenant

4- Rechtbank of Notaris: In de vierde fase van de checklist-scheiding wordt alles op papier gezet en stuurt onze bemiddelaar de documenten naar de advocaat, notaris of direct door naar de Rechtbank.

 • Notaris legt afspraken vast
 • Stukken naar advocaat of Rechtbank
 • Rechter doet uitspraak

5- Inschrijving Gemeentelijke registers

In de vijfde fase van de checklist-scheiding gaat het om de inschrijving van Gemeentelijke registers en ander e overheidsinstanties.

Na de Rechtbankuitspraak is de scheiding pas definitief als deze officieel is ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie.

 • Advocaat stuurt stukken naar de Gemeente
 • Banken, uitkeringsinstanties en verzekeraars eisen inschrijvingsbewijs G.B.A.

6- Nazorg en evaluatie

De taak van je scheidingsbemiddelaar eindigt niet nadat de scheiding is ingeschreven. In de zesde fase van de checklist-scheiding draait het dan ook om de nazorg en evaluatie. Praktische zaken en wanneer nodig geestelijke gezondheidszorg worden voor beide partners afgehandeld en verleend.

 • Informeren banken, verzekeraars en pensioenfonds
 • Aanvragen voorlopige voorzieningen, teruggaven en toeslagen
 • Het leven na de scheiding
 • Evaluatie scheidingsproces

Naast een volledige begeleiding word je in niets geforceerd en mag je bij je bemiddelaar zijn wie je bent. De problematiek welke jij en je partner ondervinden worden tijdens de gesprekssessies besproken. Hierna wordt samen gezocht naar de juiste manier om met deze problematiek om te gaan. Alle mogelijk onderwerpen en probleemgebieden komen ter sprake tijdens deze consult-gesprekken.

VOOR WIE- EN WELKE PROBLEMATIEK?

Iedereen die hulp nodig heeft kan dezelfde dag nog een afspraak maken met een van onze scheidingsbemiddelaars, ongeacht zijn of haar financiële positie, nationaliteit en problematiek. Ook als je voorheen bij een andere specialist bent geweest.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst.

In Praktijk voor GGZ en Mediation behandelen we onder Scheidingsbemiddeling een groot aantal problemen en vraagstukken. Alles vernoemen zou onoverzichtelijk worden. Eigenlijk komen alle kleine- en grote problemen en vraagstukken in aanmerking die gerelateerd zijn aan je scheiding. Het gaat er vooral om problemen te voorkomen, zoveel mogelijk op te lossen of te verlichten en vragen te beantwoorden.

Scheidingsbemiddeling binnen de praktijk is curatief (helend) van karakter, doel- en resultaatgericht, relatief kortdurend en daardoor

kostenbesparend. De cliënt bepaalt samen met de scheidingsbemiddelaar de te bereiken doelen en de efficiëntste weg er naar toe.