RELATIETHERAPIE

Relatietherapie

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
 • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 per uur, geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer nodig kan je een complete behandeling betalen in passende betalingstermijnen
 • Afspraken in de praktijk, aan huis en op locatie in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00-21.00 uur.

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

RELATIETHERAPIE ALS ONDERDEEL VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ)

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is, als vakgebied van de gezondheidszorg, een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezig houdt. Naast onderzoek en studie van de gezondheid omvat GGZ ook toepassing van die kennis om de geestelijke gezondheid en kwaliteit van het leven van de mens te bevorderen en/of te herstellen.

Onder de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wordt algemeen gerekend:

 • Coaching

 • Counseling
 • Gezinstherapie
 • Opvoedkunde/Pedagogiek
 • Psychologische hulpverlening GGZ
 • Psychosociale therapie
 • Relatietherapie
 • Samengesteld (Stief) Gezin

UITGANGSPUNT

Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van psychotherapie die erop gericht zijn om relationele problemen tussen partners op te lossen. In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en hoeft niet te duiden opeen ongezonde of falende relatie.

Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen aanlopen waar zij zelf niet meer uitkomen, staan zij voor de keus ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen.

Indien er voor dit laatste gekozen wordt kan relatietherapie uitkomst bieden.

Samen met beide partners brengt de relatietherapeut de problemen in de relatie van het paar dan in kaart. Vervolgens gaat men tijdens de relatietherapie opzoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen.

Dit gebeurt doorgaans door middel van gesprekken tijdens therapiesessies waarvan beide partners deelnemen. Hieruit kunnen onder andere nieuwe omgangspatronen en betere communicatie voortkomen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor beide partners bevredigend wordt. De relatietherapeut biedt echter geen kant en klare oplossingen, beide partners zullen energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de relatietherapie te laten slagen.

Relatieproblemen of relatieverdieping

Vaak wordt relatietherapie ingezet als laatste strohalm: de partners staan eigenlijk al op het punt om uit elkaar te gaan, maar geven de relatie door middel van therapie nog een laatste kans. Echter, hoe langer men wacht met het aanpakken van een moeizame relatie, hoe complexer de problemen worden. Relatietherapie is dan ook niet alleen bedoeld als laatste redmiddel, het kan bijvoorbeeld ook dienen als middel tot verdieping van een relatie.

Tijdens relatietherapie kan ook duidelijk worden dat beide partners er alsnog voor kiezen om de relatie te beëindigen, of om een zogenaamde proefscheiding aan te gaan. In dat geval kan de relatietherapeut het paar begeleiden om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De relatie staat centraal

De relatietherapeut van de praktijk helpt om de problemen in de relatie onder ogen te zien en op te lossen. In de relatietherapie staat je relatie centraal. We gaan na wat er aan de hand is of wat er speelt in de relatie. De relatietherapie binnen onze praktijk begint altijd met een intakegesprek.

Hierin onderzoeken we o.a.:

 • Hoe je relatie is begonnen en in eerste instantie is vormgegeven
 • Hoe de relatie zich heeft ontwikkeld
 • Welke belangrijke veranderingen er zijn geweest (zoals de komst van kinderen)
 • Een al dan niet onvervulde kinderwens
 • Verandering van werk
 • Ziektegevallen
 • Overlijden van belangrijke mensen
 • Hoe de relatie er nu uitziet

Ook kijken we welke problemen je nu in de relatie ervaart. Alle mogelijke probleemgebieden komen ter sprake tijdens de gesprekssessies.

Het doel van relatietherapie is o.a.:

Hoewel het doel van iedere vorm van relatietherapie hetzelfde is, namelijk het nader tot elkaar brengen van partners ter bevordering van hun relatie, kan de behandelingsmethode per relatietherapeut sterk verschillen. Dit komt omdat iedere relatietherapeut in essentie een psychotherapeut is die vanuit zijn of haar eigen psychotherapeutische visie werkt.

Denk hierbij aan o.a.:

 • Duidelijkheid te scheppen in de bestaande problematiek
 • Verbetering van de onderlinge communicatie
 • Het doorbreken van bestaande conflicten
 • Leren omgaan met gevoelens
 • Verbeteren van de intimiteit
 • Het voorkomen van terugval en het leren maken van gezamenlijke afspraken

Relatieproblemen in de praktijk

 • Communicatieproblemen: Wanneer een van de partners zich niet meer prettig of begrepen voelt in de relatie, ontstaan er vaak problemen.Ook kan het zijn dat beide partners zich niet meer goed voelen, maar niet duidelijk kunnen aangeven waar het probleem nu precies ligt.Relatieproblemen hoeven dus niet altijd te ontstaan door een slechte relatie. Vaak is er sprake van verkeerde communicatie (het niet goedluisteren naar elkaar), het niet durven uiten van gevoelens of het ontbreken van begrip naar de ander.

  Ook veranderende leefomstandigheden en omgevingsinvloeden kunnen een belangrijke rol spelen. Partners denken vaak dat deze problemen

  zichzelf wel zullen oplossen, waardoor de bestaande problematiek alleen nog maar groter wordt. Veelal wordt er vaak dan ook vanwege gevoel van schaamte of niet weten wat te doen, te laat besloten om te gaan starten met het zoeken naar hulp.

 • Gevoelens: In relaties kunnen behalve mooie dingen allerlei negatieve gevoelens de boventoon krijgen zoals onder andere:

  - Irritatie

  - Boosheid

  - Wantrouwen

  Verlangens en gevoelens kunnen in een relatie sterk verschillen. Zoals het verlangen naar verdieping, intimiteit, goede gesprekken of verschillen in seksuele behoeften. Ook kun je twijfelen over de continuïteit van je relatie.

  Als er sprake is van een nieuw samengesteld gezin , na echtscheiding van beide partners, is het vaak lastig om als partners, samen met de

  kinderen, op een fijne manier met elkaar samen te leven. Naast aandacht voor de kinderen, het werk, sociale activiteiten en hobby's, hebben

  partners vaak nog weinig tijd over om met elkaar door te brengen. Na verloop van tijd gaat dit wringen en ontstaat er ontevredenheid en misschien wel conflicten of ruzies. Er ontstaan relatieproblemen.

 • Twijfels: Vaak worden er verwijten gemaakt, bestaan er misverstanden of wordt er ruzie gemaakt met elkaar. Je kunt het gevoel hebben dat de ander je niet begrijpt en je twijfelt wel eens of je wel met deze partner verder wilt en oud wilt worden, ook als je het gevoel hebt dat dit de partner is met wie je verder wilt, kunnen er twijfels bestaan of dit de relatie is die je voor ogen had.

  Het kan zijn dat er problemen zijn met betrekking tot intimiteit en seksualiteit. Misschien ervaar je dat de communicatie met je partner niet meer vanzelfsprekend verloopt. Er ontstaat steeds meer afstand tot je partner zodat je niet meer kunt delen

 • Vicieuze cirkel: Je merkt dat je in je relatie steeds in dezelfde negatieve vicieuze cirkel terecht komt, wat kan leiden tot onder andere:

  - Boosheid

  - Agressie

  - Verdriet

  - Wantrouwen

  - Frustratie

  Je weet niet goed hoe je hieruit moet komen. Het is altijd lastig om patronen te ontdekken, zeker in de liefdes relatie met je partner.

  Met behulp van relatietherapie kun je hier zicht op krijgen en kun je ontdekken wat je kunt doen om te voorkomen dat je steeds weer in deze negatieve patroon terecht komt. In plaats van dit negatieve patroon kun je door relatietherapie een positief patroon met elkaar gaan ontwikkelen.

  Een dergelijk positieve dynamiek versterkt zich automatisch door ervaringen die je met elkaar opdoet en deelt.

  Bij dergelijke relatieproblemen en vraagstukken kan de relatietherapeut je verder helpen.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN RELATIETHERAPIE IN DE PRAKTIJK

De relatietherapeut van Praktijk voor GGZ en Mediation is een veelzijdig opgeleide specialist en een ervaringsdeskundige.

Hieronder volgt een selectie van de verschillende vormen van relatietherapie die in de praktijk mogelijk zijn.

Denk hierbij aan o.a.:

 • Gedragstherapie als relatietherapie
 • Psychoanalytische relatietherapie
 • Relatietherapie als systeemtherapie
 • Oplossingsgerichte relatietherapie
 • Alternatieve relatietherapie
 • Relatietherapie via internet

Kanttekeningen bij relatietherapie

Omdat de werkwijze van relatietherapeut tot relatietherapeut enorm kan verschillen, is niet iedere relatietherapie geschikt voor alle cliënten of alle soorten relatieproblemen. Het is daarom belangrijk om van te voren te overwegen of de werkwijze van een relatietherapeut past bij de specifieke relatieproblemen en de cliënten.

Het kiezen van de meest geschikte vorm van relatietherapie verschilt daarin weinig van het kiezen van een therapie in het algemeen.

Wanneer de problemen voornamelijk van seksuele aard zijn heeft men soms meer baat bij therapie door een seksuoloog. 

Relatietherapie is een herontdekking van jezelf, de ander en jullie samen. Het kan ook misgaan. Je komt tot de conclusie dat er geen weg meer terug is voor jullie samen. De relatietherapeut helpt je ook op een respectvolle manier de relatie te beëindigen. Zeker belangrijk als er kinderen bij betrokken zijn. De praktijk kan je ook in de periode er na de juiste begeleiding aanbieden.

VOOR WIE- EN WELKE PROBLEMATIEK?

Iedereen die hulp nodig heeft kan dezelfde dag nog een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde relatietherapeuten, ongeacht zijn of haar financiële positie, nationaliteit en problematiek. Ook als je voorheen bij een andere specialist bent geweest.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst. 

In Praktijk voor GGZ en Mediation behandelen we onder relatietherapie een groot aantal problemen en vraagstukken

Alles vernoemen zou onoverzichtelijk worden. Het gaat er vooral om problemen te voorkomen, zoveel mogelijk op te lossen of te verlichten,

en vragen te beantwoorden.

Enige voorbeelden voor vragen van hulpverlening zijn:

 • Het gevoel is kwijt
 • Ruzie en verschil van mening
 • Overspel
 • Geen zin meer in seks
 • Jaloezie
 • Lichamelijke- en psychische klachten
 • Verslavingsproblemen
 • Partnergeweld
 • Leeftijdsverschillen
 • Overige gerelateerde problemen en vraagstukken

Relatietherapie binnen onze praktijk is curatief (helend) van karakter, doel- en resultaatgericht, relatief kortdurend en daardoor kostenbesparend.

De cliënt bepaalt samen met de therapeut de te bereiken doelen en de efficiëntste weg er naar toe.