PSYCHOSOCIALE THERAPIE

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
 • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 per uur, geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer nodig kan je een complete behandeling betalen in passende betalingstermijnen
 • Afspraken in de praktijk, aan huis en op locatie in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00-21.00 uur.

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

PSYCHOSOCIALE THERAPIE ALS ONDERDEEL VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ)

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is, als vakgebied van de gezondheidszorg een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezig houdt. Naast onderzoek en studie van de gezondheid omvat GGZ ook toepassing van die kennis om de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van de mens te bevorderen en/of te herstellen. Ook streeft de GGZ naar het voorkomen van problemen.

Onder de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wordt algemeen gerekend o.a.: 
 • Coaching
 • Counseling
 • Gezinstherapie
 • Opvoedkunde/Pedagogiek
 • Psychotherapie GGZ
 • Psychosociale therapie
 • Relatietherapie

UITGANGSPUNT

Psychosociale therapie is nog niet volledig wetenschappelijk onderbouwd, maar maakt waar nodig wel gebruik van wetenschappelijke inzichten.

Het doel is doorgaans echter van dezelfde strekking als bij psychotherapie : het verminderen of geheel wegnemen van geestelijke gezondheids-

klachten van de cliënt. Psychosociale klachten zoals gedragsproblemen, emotionele problemen en leerproblemen kunnen leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. Vroegtijdige opsporing is van belang voor een tijdige behandeling.

Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen:

1- Psychische problemen

- Problemen die te maken hebben met je gevoelens en gedachten: je voelt je bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos​

2- Sociale problemen

- Problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties: je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met je partner, kinderen, familie of buren, met je collega's of je baas, met de Belastingdienst, de Gemeente of woningbouwvereniging

Een voorbeeld van een psychosociaal probleem: iemand voelt zich angstig of somber omdat zijn partner zich nooit aan de afspraken houdt. Omdat het niet lukt het probleem zelf op te lossen, gaan die negatieve gevoelens zijn leven beheersen. Hij of zij krijgt het werk niet meer af en krijgt ruzie met collega's of de baas. Zo raken er meer mensen bij betrokken en worden de problemen steeds groter.

Wat zijn de verschijnselen bij psychosociale problemen?

Iedereen reageert op een andere manier op psychosociale problemen.

 • Sommige mensen trekken zich terug, worden stil en somber
 • Anderen worden gespannen, opvliegend en agressief
 • Weer anderen vluchten in alcohol of drugs

Dit kan leiden tot nieuwe problemen thuis, met je buren of op je werk. Iemand met psychosociale problemen krijgt ook vaak lichamelijke klachten.

Bijvoorbeeld hoofdpijn, hartkloppingen, of slecht slapen.

Hoe ontstaan psychosociale problemen?

Meestal zijn er verschillende problemen tegelijk. Het is vaak lastig te zeggen hoe- en wanneer deze problemen zijn ontstaan.

Denk hierbij aan onder andere:

 • Er wordt tegenwoordig veel van de mensen gevraagd
 • Er komt van alles op je af via televisie, radio en internet
 • Alles moet snel en vlug
 • Energie- en telefoonrekeningen, formulieren van de gemeente, ingewikkelde websites, voorwaarden van verzekeraars, huur- en koopovereenkomsten, hypotheken: het geeft vaak veel verwarring en onzekerheid
 • We moeten veel regelen en met veel mensen rekening houden, als er dan een extra probleem optreedt, zoals ziekte, ruzie, scheiding, schulden of ontslag, wordt het vaak lastig om aan al die eisen te voldoen
 • Soms lukt het niet meer om het overzicht te houden en alles zelf goed te regelen
 • Je problemen stapelen zich op.

Som lukt het niet om alle problemen op een rij te zetten, en grote- en kleine problemen uit elkaar te houden. Je kunt dan overstuur raken omdat er zoveel misgaat. Misschien lukt het niet helemaal meer om de dingen goed te regelen. Je verliest het overzicht en weet niet meer welke stappen je moet nemen. 

VOOR WIE- EN WELKE PROBLEMATIEK?

Iedereen die hulp nodig heeft kan dezelfde dag nog een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde therapeuten, ongeacht zijn of haar financiële situatie, nationaliteit en problematiek. Ook als je voorheen bij een andere specialist bent geweest.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst.

In de Praktijk voor GGZ en Mediation behandelen we onder psychosociale therapie een groot aantal klachten. Alles vernoemen zou onoverzichtelijk worden. Het gaat er vooral om problemen te voorkomen, zoveel mogelijk op te lossen of te verlichten en vragen te beantwoorden.

Enige voorbeelden van hulpverleningsvragen zijn:

 • Angst en onzekerheid
 • Agressie, irritatie en boosheid
 • Chronische klachten, hoofd(pijn) of vermoeidheid
 • Spanningen, stress en burn-out
 • Hulpeloos en weinig energie
 • Rouw en verlies
 • Verdrietig zijn
 • Niet gelukkig zijn, verlaten neerslachtig, somberheid
 • Niet voor jezelf durven opkomen
 • Nut van eigen bestaan, waar naartoe in het leven
 • Moeilijkheden met je partner, kinderen of familie
 • Moeilijkheden met je vrienden, kennissen of buren
 • Moeilijkheden met je collega's of je baas
 • Moeilijkheden met een onderneming, (semi)overheidsinstelling of woningbouwvereniging et cetera

Psychosociale therapie binnen onze praktijk is curatief (helend) van karakter, doel- en resultaatgericht, relatief kortdurend en daardoor kostenbesparend. De cliënt bepaalt samen met de therapeut de te bereiken doelen en de efficiëntste weg er naar toe.