OVER ONS

Contractvrije (onafhankelijk- en vrijgevestigd) praktijk

Ons team

Praktijk voor GGZ en Mediation is een contractvrije (onafhankelijk en vrijgevestigd) praktijk, waar 24/7 laagdrempelige hooggekwalificeerde hulpverlening wordt geboden in de Basis GGZ en Generalistische Basis GGZ voor de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen, en het grensgebied met België.

Onafhankelijk betekent ook dat wij geen informatie verstrekken aan derden zoals Gemeente-instellingen, werkgevers en (zorgverzekeraars.

Tenzij je dat vraagt natuurlijk.

Wij zorgen vandaag, voor je zorgen van morgen!

Dit betekent dat iedereen die hulp nodig heeft dezelfde dag nog een afspraak kan maken met een van onze gespecialiseerde hulpverleners, ongeacht zijn/haar financiële positie, nationaliteit en problematiek. Ook als je voorheen bij een andere specialist bent geweest of problemen hebt met o.a.:

 • De diagnose van je klachten
 • De betaling van de rekening, eigen risico en -bijdrage
 • De vergoeding van Gemeente-instelling of (zorg)verzekeraar.
Dit uiteraard zonder concessies te doen aan kwaliteit en service. Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst.

Een bewuste keuze

Praktijk voor GGZ en Mediation heeft wel contact, maar bewust geen contracten afgesloten met Gemeente-instellingen en (zorg)verzekeraars om de volgende redenen:

 • Betaalbare hulpverlening bieden ongeacht de financiële positie, nationaliteit en problematiek van de cliënt. dit uiteraard zonder concessies te doen aan kwaliteit en service.
 • Persoonlijk maatwerk leveren, dus datgene doen wat bij je past en niet wat wordt voorgeschreven in een protocol gericht op (hokjes)diagnose
 • Zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, behandelkeuze en verwijzing bepalen
 • Geen diagnose op de factuur vermelden, omdat wij niet ieder(e) hulpvraag wil diagnosticeren als een ziekte
 • Zelf bepalen welke locatie(s) wij kunnen gebruiken en hoeveel opleidingsplaatsen wij bieden
 • De patiënt-privacy (dossier) waarborgen en geen patiëntgegevens delen met Gemeente-instelling, werkgever of (zorg)verzekeraar
 • De tijd die nodig is voor bureaucratische regelgeving en digitaal declareren liever gebruiken voor uitgebreid cliëntencontact en goede service
 • Niet beperkt worden hoeveel en welke cliënten wij van de (zorg)verzekeraar aannemen     

Wij en steeds meer contractvrije (onafhankelijk en vrijgevestigd) collega's zijn er in het algemeen niet van overtuigd dat inmenging van Gemeente-instellingen en (zorg)verzekeraars ten goede komt aan de uitoefening van de (psychologische) praktijkvoering in de Geestelijke Gezondheidszorg. 

Persoonlijke interesse

Vaak worden vragen en moeilijkheden problemen doordat mensen niet goed weten wat ze nodig hebben en hoe ze hun vragen en moeilijkheden kunnen oplossen. Ze zitten vast in overlevingspatronen en zijn eerder aan het 'overleven' dan aan het 'leven'. Om die patronen, gedachten en gevoelens te leren herkennen, kun je 24/7 terecht bij de gespecialiseerde hulpverlening van de praktijk.

Wij zijn geïnteresseerd in je verhaal, zonder uitgebreid je verleden te bespreken en willen met je nagaan hoe je de patronen hebt gevonden die je wel of niet hebben geholpen. Hoe je verder kunt groeien in het leven dat je graag zou willen op dit moment (of toekomst) in je privé, relatie of gezin en de situaties die je nu het hoofd moet bieden.

ij staan 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor je klaar

Praktijk voor GGZ en Mediation is een eigenzinnige praktijk die met hart en ziel van hun vak houden.

Wij zijn onafhankelijke professionals die telkens op zoek gaan naar nieuwe ideeën en inzichten. Dat begint met luisteren, inleven en begrijpen.

Dan gaan we aan de slag: samen met (free-lance) collega's geven we onze inventiviteit ruim baan en zorgen we voor de beste oplossing.

Wij willen dat onze cliënten zich altijd welkom voelen en onze benadering als verfrissend ervaren. Zo bouwen we elke dag met aanstekelijk energie aan een praktijk dat staat. Deze website is hier een voorbeeld van.

Meer dan alleen een hulpverlener

Iedereen maakt wel eens een periode mee dat het niet goed gaat. Dat kan zijn privé, in je relatie, met je gezin/familie of op je werk en/of eigen bedrijf. Je maakt je zorgen, er is een probleem, je bent niet gelukkig of je bent ziek. Je gedachten blijven in een kringetje ronddraaien zonder dat het je verder brengt.

Dan is het fijn als er iemand is die je kan helpen de situatie te overzien, iemand die je begrijpt en helpt bij het verhelderen van je gedachten en gevoelens, en veelal op korte termijn voor een oplossing kan zorg dragen.

Een gespecialiseerde hulpverlener van de praktijk is zo iemand.

Een hulpverlener van de praktijk heeft bepaalde kwaliteiten. Hij of zij is warm, empathisch, begripvol, ondersteunend, vertrouwenwekkend en hoopvol. Ze houden zich niet strikt aan hun handboek, maar stemmen de behandeling af op de doelen en opvattingen van de cliënt.

De hulpverlener bespreekt met je welke strategie het beste past in je situatie, maar het is ook belangrijk dat 'de oplossing een langdurige houdbaarheidsdatum heeft'. Ook na afloop van een succesvol hulpverleningstraject kun je rekenen op een passende 'nazorg' zolang je dat wenst en/of nodig is.

Hoe bewaken we de professionele kwaliteit?

Praktijk voor GGZ en Mediation kan ook kwaliteit bieden zonder een overgewicht aan bureaucratische verplichtingen en kostenverhogende voorwaarden. Om de kwaliteit van onze hulpverlening aan je te garanderen zijn we allen academisch en/of universitair opgeleid.

We hebben ook een jarenlange praktijkervaring met minimaal 1500 uur gesprekstherapie achter de rug, maar vooral zijn we in alle situaties voor 100% je vertrouwenspersoon.