PERSOONLIJK MAATWERK

Elk mens is uniek

INLEIDING

Elke problematiek, iedere scheiding, privé of familiekwestie is anders. Hoe ga je om met problemen en conflicten, en de emoties die daarbij vrijkomen? Een behandelingsmethode die voor iedereen werkt bestaat helaas niet en dat is ook logisch. Elk mens is uniek.

Zowel emoties, problemen en conflicten variëren sterk en vragen steeds weer om een andere benadering en aanpak.

Daarnaast kunnen financiële perikelen vervelende gevolgen hebben als de oplossing te lang op zich laat wachten.

Als je bij onze praktijk komt met een specifiek probleem, kan het zijn dat er gaandeweg ook andere zaken blijken te spelen.

Voor zover mogelijk is, nemen wij die mee in onze gesprekken. 

Elke hulpverlener van de praktijk voor GGZ en Mediation is een veelzijdig opgeleide specialist en een ervaringsdeskundige. Hij of zij kan daarom zowel een coach, mediator en therapeut tegelijk zijn. Dit heeft als voordeel dat we vanuit verschillende invalshoeken naar je hulpvraag kunnen kijken en voor een goede continuïteit zorg dragen. Je hoeft dus niet voor elk afzonderlijk probleem bij een andere hulpverlener aan te kloppen.

Dat is prettig, tijd- en kostenbesparend.

ONTDEKKINGSREIS NAAR JE ZELF

Binnen de hulpverlening van de Praktijk voor GGZ en Mediation kijkt de gespecialiseerde hulpverlener met je naar jouw behoeften, verlangens en belemmeringen die je ervaart om je behoeften en verlangens te leven.

Je gaat samen met je hulpverlener het proces aan jezelf en je situatie beter te leren kennen.

Je kunt dit beschouwen als een ontdekkingsreis naar jezelf, naar je verlangens en naar datgene wat je wilt.

De hulpverlener zal je volgen, maar zeker ook uitdagen, motiveren en confronteren. 

We zullen kijken naar de mogelijkheden die je hebt om je klachten op te lossen. Behalve dat het gaat om de klachten die je ervaart, gaat het ook om het vinden van de juiste hulpverlening. De patronen die je hebt ontwikkeld in denken en gedrag onderzoeken we zorgvuldig.

We gaan na in hoeverre deze patronen op dit moment voor je effectief zijn.

VOOR WIE- EN WELKE HULPVERLENING?

WANNEER HULPVERLENING?

De stap naar een (psychologische) hulpverlening is niet altijd even gemakkelijk.

Behalve psychische klachten liggen er ook sluimerende gevoelens van bijvoorbeeld onrust, onvrede, spanning of depressie vaak ten grondslag aan het idee om psychologische hulp te zoeken. Hierbij zorgt de ogenschijnlijk simpele vraag "wanneer ga je in therapie" vaak voor twijfel.

Er is echter geen eenduidig antwoord op de vraag waar de grens ligt tussen wanneer men functioneringsproblemen of psychische klachten zelf aan kan, en wanneer het raadzaam is om hulp van buitenaf in te schakelen in de vorm van begeleiding en therapie.

Enerzijds wil men functionerings- en psychische problemen het liefst zelf de baas worden, anderzijds is de effectiviteit vaak het grootst als men in een vroeg stadium hulp zoekt, wanneer de klachten nog niet zijn doorontwikkeld.

De grens tussen 'het zelf aankunnen' en hulp nodig hebben van een coach, mediator of psycholoog is uiteindelijk alleen door de cliënt zelf te bepalen. Enige houvast is te vinden in de richtlijn wanneer psychische klachten, negatieve gevoelens of gedragsproblemen het functioneren in het dagelijks leven belemmeren of zorgen voor geestelijk lijden, is het verstandig psychologische hulp te zoeken.

Wanneer men heeft besloten om in therapie te gaan moet er nog een belangrijke beslissing gemaakt worden, het kiezen van de juiste hulpverlening of therapie. Tijdens het intakegesprek zal in overleg met je een passende keuze worden gemaakt.

WELKE HULPVERLENING?

De hulpverlener van de Praktijk voor GGZ en Mediation is een veelzijdig opgeleide specialist en een ervaringsdeskundige.

Hij of zij werkt op basis van erkende- en alternatieve behandelingsmethoden.

Denk hierbij aan o.a.

 • Cliëntgerichte therapie
 • Coaching (professioneel begeleiden)
 • Counseling (raadgeven)
 • Familieopstelling
 • Emotion Focused Therapy (EFT)
 • Gedragstherapie o.a.: Aandacht- en Acceptatiegerichte Gedragstherapie (ACT) en Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • Gestalttherapie
 • Integratieve Psychotherapie, (IP)
 • Maatschappelijk Werk
 • Mediation
 • Mindfulness en Mindfulness Based Cognitive Therapy, (MBCT)
 • Neuro Linguïstisch Programmeren, (NLP)
 • Opvoedkunde/Inzicht 0-6 Jaar
 • Personen- en Familierecht
 • Psychosociale therapie GGZ
 • Psychologische hulpverlening GGZ
 • Relatietherapie
 • Rouw- en Verliesverwerking
 • Scheidingsbemiddeling
 • Systeemtherapie en Systemisch werken
 • Traumaverwerking (Eye Movement Desensitization Therapy, EMDR)
 • Voice Dialogue 

Voor meer informatie over bovenstaande behandelingsmethoden raadpleeg bovenin de menubalk de rubrieken: Privé, Relatie of Gezin,

Je kan natuurlijk ook bellen 06-13476992 of een e-mail sturen (zie rubriek: Contact)

PERSOONLIJK HULPVERLENINGSTRAJECT

Een persoonlijk hulpverleningstraject wordt direct opgestart na het het succesvol afronden van het intakegesprek. Een hulpverleningstraject is een vorm van professionele begeleiding. De begeleiding bestaat uit het voeren van individuele gesprekken van 60 minuten.

Soms is het zinvol om individueel of in een groep gesprekken te voeren; of samen met je partner of het hele gezin. 

De hulpverlening is kort als dat kan en lang als dat nodig is. Afhankelijk van de doelstelling en mogelijkheden kunnen gesprekken elke dag, week of maand plaatsvinden.

Een hulpverleningstraject is een gestructureerd (kortdurend en resultaatgericht) proces naar verbetering, waarbij de hulpverlener/specialist op interactieve wijze de cliënt aanzet tot effectief gedrag en bestaat uit drie fasen:

Fase 1- Verhelderen situatie: In de eerste fase draait het om het verhelderen van de situatie waar je niet gelukkig mee bent.

De hulpverlener helpt je zorgvuldig te onderzoeken hoe je probleem is ontstaan. Veel mensen die voor het eerst in onze Praktijk komen weten eigenlijk niet precies wat het probleem is. Ze hebben een algemeen gevoel van onvrede over veel levensgebieden, maar het is niet duidelijk waar dat door veroorzaakt wordt.

Als je een probleem wilt oplossen, of een situatie wilt veranderen is het belangrijk dat je weet wat de oorzaak is, en wat het gevolg.
Het heeft namelijk weinig zin om de symptomen te gaan bestrijden als je intussen niets doet om de oorzaak weg te nemen.
De eerste verhelderende fase is dus erg belangrijk!

Fase 2 - Beschrijven toekomst: De tweede fase is het beschrijven van de toekomst van je leven zonder dit probleem.

De hulpverlener helpt je een helder beeld te scheppen van je gewenste situatie o.a.:

 •  Hoe ziet de toekomst (zonder je probleem) eruit?

 • Hoe zou je je dan voelen?
 • Wat gaat er dan anders?

Door hierover na te denken en zich er een beeld van te vormen ga je niet alleen zien welke doelen je voor ogen hebt, je krijgt ook zin om er mee aan slag te gaan. En dat is van groot belang voor de laatste fase van je hulpverlening, want veranderen is niet altijd leuk. Het is vaak moeilijk,

het duurt lang of je omgeving werkt tegen. Het helpt als je een duidelijk beeld voor ogen hebt van je doel. Waar doe je het voor!

Fase 3 - Fase van verandering:  Als je eenmaal voor je ziet wat je wilt bereiken is het tijd voor de laatste fase: de fase van verandering.

In deze fase wordt vaak gebruik gemaakt van een actieplan. In dat plan staat wat je gaat doen, welke stappen je gaat zetten om je problemen te overwinnen of om je situatie te verbeteren. Al deze doelen en stappen kies jezelf, met behulp van de hulpverlener.

Je krijgt dus geen opdrachten die je niet aankunt, of waar je het nut niet van inziet.

Bij onze hulpverlening sta je als cliënt centraal, want jij bent de deskundige over je zelf:

 • Wat maakt je gelukkig?
 • Wat moet daarvoor gebeuren?
 • Hoe kun je dat bereiken?
 • Wat kun je er aan doen?

Dat weet jij als cliënt het beste.

Veranderen is moeilijk. Je moet oude gewoontes loslaten en nieuwe dingen aanleren. Dat kost energie en doorzettingsvermogen.

tijdens de fase van de uitvoering van het actie(stappenplan) neemt je hulpverlener een coachende rol aan. Jij voert het actieplan uit, maar je hulpverlener helpt je daarbij door je steeds weer te motiveren, te wijzen op wat er al gelukt is, en je te herinneren aan het doel dat je voor ogen hebt.

Je staat er niet alleen voor.

BEGELEIDING TIJDENS HET HULPVERLENINGSTRAJECT

Bij het uitvoeren van het gekozen actie(stappen)plan vormt de hulpverlener continu een klankbord. Dat is belangrijk.

Het is ook belangrijk om vast te stellen dat persoonlijke begeleiding in feite een positief veranderingsproces is. Om een verandering te laten beklijven is het belangrijk in de diepte te gaan en de cliënt op een gecontroleerde wijze de bij deze diepte behorende emoties te laten verwerken.

Want ondanks dat verbetering positief is, kan verandering confronterend zijn en stemmingswisselingen met zich meebrengen.

De hulpverlener van de praktijk is zich hiervan bewust. Via overleg wordt de cliënt daarom continu op maat gestimuleerd om de gewenste verandering(en) te realiseren. De hulpverlener is daarom 24/7 bereikbaar, zodat wanneer nodig je er niet alleen voor staat. 

Wat kun je verwachten van de hulpverlener/specialist? 

 • Geheimhoudingsplicht
 • Kennis van de sociale kaart in de regio
 • Kennis van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Sociaal-Maatschappelijk Werk en het Personen- en Familierecht
 • Kennis van erkende, nieuwe- en alternatieve behandelingsmethoden en effectieve technieken
 • Een open en vertrouwde omgeving waar je in niets wordt geforceerd en waar je mag zijn wie je bent
 • Een luisterend oor zonder oordeel en veroordeling
 • Praktische hulpverlening en tips voor een betere energiebalans en ontwikkeling
 • Inzicht (signaleren en analyseren) in factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van psychosociale klachten en psychische stoornissen
 • Vaardigheden in het hanteren van instrumenten en methodieken op het gebied van professioneel begeleiden en bemiddelen 

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Bereidheid om zelf aan de slag te gaan
 • Kritisch naar jezelf durven kijken (eigen verantwoordelijkheid nemen)
 • Bereidheid het nu anders te doen
 • De wil om te groeien en je te ontwikkelen
 • Respect voor andere opvattingen, normen en waarden.