MINDFULNESS

Mindfulness en Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT)

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie (ACT)

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
 • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer mogelijk kan je een complete behandeling betalen in passende betalingstermijnen
 • Afspraken in de praktijk, aan huis of op locatie in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00-21.00 uur. 

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

MINDFULNESS ALS ONDERDEEL VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ)

De Geestelijke Gezondheidszorg GGZ is, als vakgebied van de gezondheidszorg een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezig houdt. Naast onderzoek en studie van de gezondheid omvat GGZ ook toepassing van die kennis om de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van de mens te bevorderen en/of te herstellen. Ook streeft de GGZ naar het voorkomen van problemen.

Onder de Geestelijke Gezondheidszorg GGZ wordt algemeen gerekend o.a.:

 • Coaching
 • Counseling
 • Gezinstherapie
 • Mindfulness
 • Opvoedkunde/Pedagogiek
 • Psychologische hulpverlening GGZ
 • Psychosociale therapie
 • Relatietherapie
 • Samengesteld (Stief) Gezin

UITGANGSPUNT

Mindfulness is het makkelijkst te begrijpen vanuit zijn tegendeel, leven op de automatische piloot.

In de keuken, tijdens het autorijden, op het werk - let maar eens op hoe vaak we op routine draaien terwijl de denkgeest bezig is met iets anders, met verleden en toekomst. Mindfulness betekent simpelweg: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Waar je aandacht is, daar ben je.

Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness leef je intensiever en bewuster.

Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsel in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker.

De geest wordt rustiger. Je leert bewust keuzes te maken en je kunt beter je grenzen bewaken.

Mindfulness is te leren, maar automatismen belemmeren

Mensen zeggen vaak: ik doe dit niet expres, het gaat vanzelf en 'het is belangrijk wat iemand van mij vindt'? of 'ik kan er ook niets aan doen dat ik bang ben'? Door dit te zeggen signaleren deze mensen bij zichzelf een aantal krachtige automatische denkpatronen.

En de vraag is dan: zijn deze automatismen af te leren en is meer mindfulness te ontwikkelen?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit mogelijk is en dat mindfulness bijdraagt tot persoonlijk welbevinden.

Maar als je oordeelt: zo ben ik nu eenmaal, er is niets aan te doen, dit zijn mijn gewoontes en daar kan ik geen controle over krijgen, dan zet je jezelf vast en beperk je je mogelijkheden.

Een vaardigheid in aandacht en houding

Mindfulness is op te vatten als een vaardigheid in aandacht en houding en die is te leren. Daar is tijd en oefening voor nodig en vooral een houding van niet-oordelende observatie, die bevordert dat wat je leert uit wat je meemaakt. Als je bijvoorbeeld tijdens het oefenen merkt dat je aan iets anders denkt, merkt dat dan op zonder dat te veroordelen.

en als je merkt dat je dat toch doet, observeer dat zonder dat je jezelf weer opnieuw veroordeelt. Probeer steeds weer een houding te vinden waarbij je accepteert wat de sensaties, gevoelens en gedachten van jezelf zijn. Met openheid en acceptatie leer je beter aandacht te hebben voor wat zich in jou en anderen afspeelt. 

Anders omgaan met sensaties, gevoelens en gedachten

Sensaties, gevoelens en gedachten komen langs in een ononderbroken stroom van gedachten. Ze komen en gaan weer.

Het is begrijpelijk dat onaangename sensaties, negatieve gevoelens en gedachten niet erg welkom zijn. Je zou het liever niet voelen en denken, maar als deze er wel zijn, wat dan? Jezelf dwingen om pijn niet te voelen? Of opgaan in sombere gevoelens en negatief oordelen over jezelf en daar 100% in geloven als een soort automatisme? Verbieden en oordelen dat je verboden gedachten niet mag denken, oordelen dat je zo nu eenmaal bent?

Helpt dwingen, verbieden, oordelen of in weg zinken? Vaak niet en dan is het met mindfulness mogelijk te leren om anders om te gaan met die sensaties, gevoelens en gedachten. Je leert dan een andere houding te vinden ten aanzien van wat zich zo in je afspeelt.
Namelijk een observerende houding ten aanzien van de sensaties, gevoelens en gedachten. Zo leer je anders om te gaan met pijn, somberte, gepieker et cetera.

Een automatisme wordt doorbroken en je neemt jezelf als het ware waar op een geïnteresseerde en vriendelijke manier. Je houding wordt meer de

houding van een onderzoeker dan die van een aanklager. Minder 'zo ben ik', 'zo is het' en 'dit deugt niet aan mij', maar meer 'zo neem ik dit waar en zo denk ik dat'.

VOOR WIE- EN WELKE PROBLEMATIEK?

Iedereen die hulp nodig heeft kan dezelfde dag nog een afspraak maken met onze gespecialiseerde gezinstherapeut, ongeacht zijn of haar financiële positie, nationaliteit of problematiek. Ook als je voorheen bij een andere specialist bent geweest.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wacht lijst.

In Praktijk voor GGZ en Mediation behandelen we onder Mindfulness een groot aantal klachten. Alles vernoemen zou onoverzichtelijk worden. Het gaat er vooral om problemen te voorkomen, zoveel mogelijk op te lossen of te verlichten en vragen te beantwoorden.

Enige voorbeelden van hulpverleningsvragen zijn:

 • Negatieve gevoelens zoals 'ik ben niet goed genoeg' of 'ik ben een mislukking'

 • Emoties zoals boosheid, irritatie, gekwetstheid of somberheid
 • Angst en paniekklachten
 • Piekeren
 • Stress en bun-out
 • Depressie en terugval van ...
 • Slaapproblemen
 • Chronische pijnklachten
 • Terugkerende klachten zonder duidelijke oorzaak
 • Overige lichte psychische klachten

Mindfulness binnen onze praktijk is curatief (helend) van karakter, doel- en resultaatgericht, relatief kortdurend en daardoor kostenbesparend.

De cliënt bepaalt samen met de therapeut de te bereiken doelen en de efficiëntste weg er naar toe. 

Mindfulness Based Cognitive Therapy MBCT of Aandachtgerichte Cognitieve Therapie ACT

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
 • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer mogelijk kan je een complete behandeling betalen in passende betalingstermijnen
 • Afspraken in de praktijk, aan huis of op locatie in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00-21.00 uur. 

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

MBCT en/of ACT als onderdeel van de Geestelijke Gezondheidszorg GGZ

De Geestelijke Gezondheidszorg GGZ is, als vakgebied van de gezondheidszorg een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezighoudt. Naast onderzoek en studie van de gezondheid omvat GGZ ook toepassing van die kennis om de geestelijke

gezondheid en kwaliteit van leven van de mens te bevorderen en/of te herstellen. Ook streeft de GGZ naar het voorkomen van problemen.

Onder de Geestelijke Gezondheidszorg GGZ wordt algemeen gerekend o.a.:
 • Coaching
 • Counseling
 • Opvoedkunde/Pedagogiek
 • Mindfulness Based Cognitive Therapie MBCT of Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie ACT
 • Psychologische hulpverlening GGZ
 • Psychosociale therapie
 • Relatietherapie
 • Samengesteld (Stief) Gezin 

UITGANGSPUNT

Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie ACT wordt in het Engels: Mindfulness Based Cognitive Therapy MBCT genoemd.

Oorspronkelijk ontworpen als een nieuwe methode om de kans op terugval na een depressie te verkleinen.

Mindfulness betekent bewust je aandacht ergens op richten, op het hier en nu, en niet oordeelt over wat je verder gewaar wordt.

Mindfulness komt uit het boeddhisme, is een meditatievorm en betekent letterlijk: "de dingen zien zoals ze werkelijk zijn".

Al geruime tijd wordt mindfulness als psychologische interventie toegepast in de vorm van meditatie-oefeningen bij stresshantering en als onderdeel van de Dialectische Gedragstherapie.

Depressie en terugval

De kwetsbaarheid voor depressies neemt na elke volgende depressie steeds meer toe. Het was uit onderzoek bekend dat depressieve patiënten met cognitieve therapie werden behandeld minder kans hadden op terugval na behandeling dan patiënten die uitsluitend met medicatie werden behandeld. De gangbare hypothese is dat dit komt door het veranderen van negatieve opvattingen in meer realistische opvattingen.

MBCT of ACT is dus een nieuwe therapeutische behandelmethode in de traditie van cognitieve therapie, maar met een aantal belangrijke nieuwe kenmerken. Een belangrijk nieuw kenmerk is dat geleerd wordt niet alleen gedachten, maar ook lichamelijke ervaringen en gevoelens te zien als mentale gebeurtenissen.

MBCT of ACT als terugvalpreventie kan aan individuele cliënten die meerdere depressies gehad hebben gegeven worden.

Aandachtsoefeningen staan alsmede cognitieve en gedragstherapeutische interventies centraal.

De cliënt leert om negatieven gedachten maar ook lichamelijke gewaarwordingen helder op te merken. Ze leert de ingesleten gedragspatronen die samenhangen met het ontstaan van nieuwe depressies te herkennen, daar accepterend op te reageren en weer over te gaan tot de orde van de dag.

MBCT en ACT is een zinvolle aanvulling op de 'cure' kant van de therapie. Een aspect dat in de komende jaren waarschijnlijk steeds belangrijker wordt is het inzicht dat er grenzen zijn aan de 'cure' kant van de hulpverlening. Dat er een grote groep patiënten is die ondanks de meest adequate hulp niet volledig genezen kan, klachten blijven behouden of kwetsbaar is voor recidive.

Een aanpak die gericht is op acceptatie, op leren omgaan met chronische klachten en kwetsbaarheid completeert de op verandering gerichte aanpak van de meeste cognitief gedragstherapeutische procedures.  

VOOR WIE EN WELKE PROBLEMATIEK?

Iedereen die hulp nodig heeft kan dezelfde dag nog een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde therapeuten, ongeacht zijn of haar financiële positie, nationaliteit en problematiek. Ook als je voorheen bij een andere specialist bent geweest.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst. 

In de Praktijk voor GGZ en Mediation behandelen we onder MBCT en ACT een groot aantal klachten. Alles vernoemen zou onoverzichtelijk worden. Het gaat er vooral om problemen te voorkomen, zoveel mogelijk op te lossen of te verlichten en vragen te beantwoorden.

Enige voorbeelden van hulpverleningsvragen zijn:

 • Zwak zelfbeeld en negativisme
 • Angst, depressie en fobieën
 • Relatie- en werkproblemen
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Dwang- en eetstoornissen
 • Stress en burn-out 

MBCT of ACT binnen onze praktijk is curatief (helend) van karakter, doel- en resultaatgericht, relatief kortdurend en daardoor kostenbesparend.

De cliënt bepaalt samen met de therapeut de te bereiken doelen en de efficiëntste weg er naar toe.