GEZINSTHERAPIE

Gezin- en Familietherapie

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
 • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer mogelijk kan je een complete behandeling betalen in passende betalingstermijnen
 • Afspraken in de praktijk, aan huis of op locatie in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00-21.00 uur. 

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

UITGANGSPUNT

Bij gezinstherapie staan de problemen in het gezin centraal. We onderzoeken hoe gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen

veroorzaakt en in stand gehouden worden. Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie: het gaat niet over één persoon, maar over het op elkaar inwerken van alle onderdelen van dat systeem. 

Bij gezinstherapie kijken we naar het hele "systeem", dat het gezin vormt. Naast het bekende vader-moeder-kind(eren)- gezin bestaan er ook andere gezinsvormen:

 • Eenoudergezinnen
 • Gezinnen met een stiefmoeder of stiefvader
 • Samengestelde gezinnen,
 • Homo- en of lesbo-ouders met één of meer kinderen

Voor alle soorten gezinssystemen bieden wij een passende therapie.

Jonge gezinnen (zie ook de rubriek: Opvoedkunde/Pedagogiek)

We merken vaak bij opvoedkunde en relatietherapie dat het voor jonge ouders een hele kunst is om goed om te gaan met hun ouderschap.

De geboorte van een kind brengt meer veranderingen dan veel mensen van te voren beseffen. Niet alleen praktisch, maar ook op emotioneel gebied. Gebroken nachten, problemen met borstvoeding, het gevoel van de moeder dat ze er alleen voorstaat of van de vader dat hij zich opeens een buitenstaander voelt (soms ook omgekeerd), het gevoel dat je niet meer aan elkaar toekomt, onzekerheid en angsten over de nieuwe verantwoordelijkheden: alles kost energie.

Een baby geeft helaas lang niet altijd het gevoel van "op de roze wolk", zoals je dat wellicht verwacht en in ieder geval gehoopt had.

Ook in latere fasen kan het ouderschap problemen opleveren: 

 • Verschil van mening over de opvoeding
 • Drukke kinderen waar je als ouder eigenlijk niet goed tegen kunt
 • Het regelen van oppas als ze ziek zijn
 • Problemen met plaatsen bij kinderopvang of dagverblijf
 • Opeens je (schoon)ouders veel in huis

Kortom, tal van zaken waarin je vast kunt lopen en waarbij professionele ondersteuning zinvol kan zijn. De ervaring leert: hoe eerder je hulp zoekt, hoe minder je in destructieve patronen belandt

Gezinnen met een stiefmoeder of stiefvader (zie ook de rubriek (Samengesteld-Stief-Gezin)

Stiefmoeder of stiefvader zijn is niet eenvoudig: je wil niet de plek innemen van de overleden of anderszins afwezige vader of moeder, en tegelijkertijd ben je met je partner wel de ouders van de kinderen en heb je wel degelijk opvoedingsverantwoordelijkheid.

 • Hoe ga je daar samen mee om? Hoe bouw je je eigen relatie met de kinderen op?
 • Hoe bewaak je je eigen grenzen en ga je niet alleen maar heel veel geven omdat je zo graag die goede moeder of vader wil zijn?
 • Wat is de juiste afstand, waar mag je je wel en waar niet mee bemoeien? Hoe verhoud je je tot je partner, als hij/zij partij trekt voor de kinderen?
 • Hoe ga je om met eventueel schuldgevoel dat je de kinderen niet een "normaal" gezin kunt bieden? 

Trouwens: wat is tegenwoordig nog "normaal"?

Samen met ons onderzoek je de situatie, leer je gevoelige issues met je partner te bespreken en komen jullie samen tot een aanpak.

Samengestelde gezinnen

Bij samengestelde gezinnen is het een hele kunst om met alle betrokken mensen goed om te gaan. 

 • Hoe ga je om met beide exen? Hoe verloopt het overleg over de opvoeding, zowel tussen jullie en de exen als ook tussen jullie onderling?
 • Hoe gaat je nieuwe partner met je kinderen om? En wat vinden de kinderen van de nieuwe partner?
 • Hoe ga je zelf om met je loyaliteit naar je kinderen enerzijds en je nieuwe partner anderzijds? 
Waar je dolgelukkig was met je nieuwe relatie, krijg je niet de tijd om eerst samen aan het samenwonen met elkaar te wennen: je vormt meteen een aantal dagen van de week een gezin, en soms een behoorlijk groot gezin!

Homo- en/of lesbo-ouders met kinderen

Veel homo- en lesbische stellen kiezen er tegenwoordig ook voor om kinderen te krijgen of te adopteren. Zonder nog veel voorbeelden zoeken zij hun weg:

 • Hoe ga je om met de vader(s) respectievelijk moeder(s) van het kind? Hoe verdelen jullie de tijd die het kind bij de een en bij de ander doorbrengt? Hoe stemmen jullie de opvoeding op elkaar af? Waar vier je de verjaardagen?
 • Hoe voorkom je dat het kind ontzettend verwend wordt met soms wel 4 ouders en 8 grootouders en alle bijhorende ooms en tantes, vrienden en vriendinnen?
 • Hoe bewaak je als mannengezin dat je niet teveel vrijheid geeft en als vrouwengezin dat je er niet steeds te dicht bovenop zit?
  (omgekeerd komt als reactie ook voor).
Tal van vragen waar je samen in vast kunt lopen. Gezinstherapie kan je/jullie helpen je weg te vinden.
Ouders met volwassen kinderen

Ook als het gaat om problemen van volwassen kinderen met hun ouders, kan gezinstherapie uitkomst bieden.

In deze veilige setting kunnen nu misschien die onderwerpen aan de orde komen, die je al heel lang met je ouders had willen bespreken.

Want hoe oud je ook bent, op elk moment van je leven kunnen die oude-kind-ervaringen weer de kop opsteken en pijnlijk je aandacht opeisen.

Het is niet noodzakelijk om de verwerking daarvan samen met (één van) je ouders te doen. Maar als zij daar zelf open voor staan, kan dat wel heel verhelderend zijn en jou een hulp bieden bij die verwerking.

Ook vanuit de ouders kan het zijn dat de relatie, nu het kind volwassen is, niet wordt wat je ervan hoopt of verwacht.

Wat de situatie ook is, in gezinstherapie kunnen we kijken naar wat ieders behoeften zijn en hoe jullie daar een vorm bij kunnen vinden, die voor jullie beiden passend is.

VOOR WIE- EN WELKE PROBLEMATIEK?

Iedereen die hulp nodig heeft kan dezelfde dag nog een afspraak maken met onze gespecialiseerde gezinstherapeut, ongeacht zijn of haar financiële positie, nationaliteit of problematiek. Ook als je voorheen bij een andere specialist bent geweest.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wacht lijst.

In Praktijk voor GGZ en Mediation behandelen we onder Gezinstherapie een groot aantal problemen en vraagstukken.

Alles vernoemen zou onoverzichtelijk worden. Eigenlijk komen alle kleine- en grote problemen en vragen in aanmerking die gerelateerd zijn aan het gezin. Het gaat er vooral om problemen te voorkomen, zo veel mogelijk op te lossen of te verlichten en vragen te beantwoorden.

Gezinstherapie binnen onze praktijk is curatief (helend) van karakter, doel- en resultaatgericht, relatief kortdurend en daardoor kostenbesparend. De cliënt bepaalt samen met de therapeut de te bereiken doelen en de efficiëntste weg er naar toe.