EMDR

EMDR traumaverwerking

INLEIDING

  • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
  • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
  • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 geen eigen risico/bijdrage
  • Wanneer mogelijk kan je een complete behandeling betalen in passende betalingstermijnen
  • Afspraken in de praktijk, aan huis of op locatie in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00-21.00 uur. 

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

UITGANGSPUNT

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapeutische behandelmethode die met name toegepast wordt bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze therapie bestaat sinds eind jaren 80.

Een essentieel element is het telkens wisselen van de aandacht van links naar rechts met oogbewegingen. Soms worden ook links-rechts geluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechts aanrakingen op de knieën ('tappen').

EMDR wordt vaak toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit bij met name PTSS. Uit systematische reviews blijkt dat de werkzaamheid van EMDR inmiddels voldoende vaststaat.

Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van psychisch trauma.

De methode is effectief en wordt door zijn aard door veel patiënten en therapeuten als relatief weinig emotioneel belastend ervaren. 

EMDR is gebaseerd op vele therapeutische technieken. Het gespreksprotocol is gebaseerd op gedragstherapie en cognitieve therapieën.

Psychische ziekten en klachten hebben te maken met oude ervaringen die een min of meer stereotype reactie blijven oproepen.

Bij psychotrauma wordt er van uitgegaan dat een cliënt als het ware 'bevroren' is in een traumatische situatie en reacties op die oude, traumatische situatie blijft herhalen, ook als dat niet mee nodig is.

Met EMDR blijkt het vaak mogelijk deze traumatische respons volledig te laten verdwijnen, zonder uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd.

Aandachtspunten

Een EMDR-sessie wordt in acht stappen gedaan

1. Kennismaking: Waaronder een gesprek over de levensloop van de cliënt

2. Voorbereiding: EMDR kan bij de cliënt veel losmaken, dus zal de therapeut(e) eerst controleren of een cliënt stevig in de schoenen staat.

3.  Het opbouwen van het 'plaatje' van bijvoorbeeld het trauma en de vijf vragen:

    - wat denk je over jezelf in dit beeld? (NC, negatieve cognitie)

    - wat zou je willen denken over jezelf in dit beeld? (positieve cognitie)

    - welke emotie voel je?

    - wat voel je in je lichaam?

- Hoe vervelend voelt dit op een schaal van 0 tot 10?

4.  Desensitisatie (aan de hand van dit beeld(plaatje) en de vijf vragen volgt dan het "eigenlijke" links-rechts-links werk

5.  Installatie

6. Bodyscan

7.  Nabespreking

8. Evaluatie

De therapie kent in totaal drie fasen

De drie fasen zijn verleden, heden en toekomst. Ofwel EMDR begint met het aanpakken van nare dingen in het verleden (zodra voldaan is aan stabiliteit, vertrouwen en andere noodzakelijke voorwaarden). Soms zal een cliënt in het heden goed functioneren, omdat dat ene trauma, dat de klachten veroorzaakte, is gedesensitiseerd. Blijkt dat niet zo te zijn, dan wordt het minder ideale functioneren in het heden het onderwerp voor een of meerdere sessies. Het doel van EMDR is, dat een cliënt zijn of haar verleden letterlijk achter zich kan laten, voluit in het hier en nu kan leven en de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. 

VOOR WIE- EN WELKE PROBLEMATIEK?

Iedereen die hulp nodig heeft kan dezelfde dag nog een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde therapeuten, ongeacht zijn of haar

financiële positie, nationaliteit en problematiek. Ook als je voorheen bij een andere specialist bent geweest.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst. 

In de Praktijk voor GGZ en Mediation behandelen we onder Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) een groot aantal klachten.

Alles vernoemen zou onoverzichtelijk worden.

Het gaat er vooral om problemen te voorkomen, zoveel mogelijk op te lossen of te verlichten en vragen te beantwoorden

Enige voorbeelden van hulpverleningsvragen zijn:

  • (Psychisch) Trauma
  • Laag zelfbeeld, angst,
  • Pijn (fantoompijn)
  • Slecht kunnen presteren

EMDR binnen onze praktijk is curatief (helend) van karakter, doel- en resultaatgericht, relatief kortdurend en daardoor kostenbesparend.

De cliënt bepaalt samen met de therapeut de te bereiken doelen en de efficiëntste weg er naar toe.