COUNSELING

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
 • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer mogelijk kan je een complete behandeling betalen in passende betalingstermijnen
 • Afspraken in de praktijk, aan huis of op locatie in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00-21.00 uur. 

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

COACHING ALS ONDERDEEL VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ)

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is, als vakgebied van de gezondheidszorg een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezig houdt. Naast onderzoek en studie van de gezondheid omvat GGZ ook toepassing van die kennis om de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van de mens te bevorderen en/of te herstellen. Ook streeft de GGZ naar het voorkomen van problemen. 

Onder de Geestelijke Gezondheidszorg GGZ wordt algemeen gerekend o.a.:

 • Coaching
 • Counseling
 • Gezinstherapie
 • Opvoedkunde/Pedagogiek
 • Psychologische hulpverlening GGZ
 • Psychosociale therapie
 • Relatietherapie
 • Samengesteld (Stief) Gezin

UITGANGSPUNT

Counseling (een vorm van psychosociale therapie) is binnen onze praktijk een laagdrempelige hooggekwalificeerde therapie.

Counseling is nog niet volledig wetenschappelijk onderbouwd, maar maakt waar nodig wel gebruik van wetenschappelijke inzichten.

Het doel is doorgaans echter van dezelfde strekking als bij psychotherapie: het verminderen of geheel wegnemen van geestelijke gezondheidsproblemen van de cliënt.

Counseling is een methodische werkwijze die gebaseerd is op een of meerdere theoretische modellen om hulp te bieden aan een psychisch gezonde persoon die te maken heeft met een of meerdere functioneringsproblemen. Hierdoor is de persoon niet in staat om datgene te doen wat hij of zij wil doen of wat redelijkerwijs van hem of haar verwacht kan worden.

De functioneringsproblemen kunnen worden onderverdeeld in vier probleemgroepen:

1- Problemen met het Ik

2- Problemen met de Ander

3- Problemen met de Groep

4- Problemen met De gegeven omstandigheden

De hulpverlening richt zich in het bijzonder op de psychosociale problemen die zijn ontstaan naar aanleiding van het niet kunnen functioneren zoals de persoon dit wil of redelijkerwijs van hem of haar verwacht kan worden. Met andere woorden: de functioneringsproblemen hebben een ongewenst effect op de psyche van de persoon en/of de interacties en de relaties met anderen.

Het gevolg is dat de persoon wordt geblokkeerd, belemmerd, beperkt, begrensd in zijn of haar functioneren. Het psychosociale probleem wordt gezien als een communicatiemiddel om over de oorzaak van de functioneringsproblemen te kunnen praten om zo tot een oplossing te kunnen komen. Counseling (raad geven) is een laagdrempelige hooggekwalificeerde vorm van emotionele (psychosociale) hulpverlening. 

BIJ PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN GAAT HET OM TWEE SOORTEN PROBLEMEN DIE MET ELKAAR SAMENHANGEN

1- Psychische problemen: Problemen die te maken hebben met je gevoelens en gedachten. Je voelt je bijvoorbeeld:

 • Angst- en onzekerheid
 • Boosheid
 • Weinig energie
 • Niet gelukkig zijn, verlaten, somberheid
 • Nut van eigen bestaan, waar naartoe in het leven
 • Niet voor jezelf durven opkomen
 • Hoofdpijn
 • Stress
 • Rouw en verlies
 • Last van chronische klachten (pijn) of vermoeidheid

2- Sociale problemen: Problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties. Je hebt bijvoorbeeld moeilijkheden met:

 • Je partner
 • Kinderen
 • Familie
 • Buren
 • Vrienden/Kennissen
 • Collega's en/of werk
 • Overheidsinstanties
 • Woningbouwvereniging

Counseling richt zich dus op vragen en problemen met een psychosociale achtergrond, waarbij geen of nauwelijks sprake is van een psychische stoornis. De meeste problemen en vragen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) vallen binnen dit veld.

Counseling heeft feitelijk een kerntaak: psychosociale hulpverlening. Deze (geestelijke gezondheid) zorg is op het individu en diens beleving gericht.

COUNSELING IS GEEN PSYCHOTHERAPIE

Counseling is op sommige punten hetzelfde als, maar op veel punten ook anders dan psychotherapie en andere vormen van psychologische hulpverlening. Er zijn ook overlappingen waar te nemen tussen counseling en psychotherapie. zo maken beiden gebruik van overeenkomstige theorieën, methoden en technieken, waarbij sprake is van een accentverschuiving van de zieke mens naar de gezonde mens met functionerings-

problemen. De counselor is meer oplossingsgericht en maakt gebruik van het beste van diverse disciplines. 

Wil je eens een gesprek voeren met iemand over persoonlijke problemen in je gezin, familie, relatie of in je werk, ga dan voor counseling. Counseling is raad geven, samen nadenken, uitproberen en praten, overpeinzen, oplossingsgericht tot een verbetering komen.

Counseling kan je helpen om jezelf en je leven terug te vinden en je problemen te verminderen. Samen met je counselor ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van je eigen mogelijkheden. Je wordt door je counselor optimaal ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Counseling en coaching

Coaching heeft als doel cliënten te helpen met het bepalen en bereiken van hun persoonlijke doelen, meestal gericht op lichamelijke gezondheid, persoonlijke groei en op het werk. Meestal zijn coaches geen therapeuten, psychologische interventies en therapie vallen buiten hun bereik.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN COUNSELING IN DE PRAKTIJK

De counselor van de Praktijk voor GGZ en Mediation "de brug naar morgen" is een veelzijdig opgeleide specialist en een ervaringsdeskundige en werkt op basis van erkende- en alternatieve behandelingsmethoden, effectieve technieken en verschillende vormen van psychotherapie.

Hieronder volgt een selectie van verschillende vormen van counseling die in de Praktijk mogelijk zijn.

Denk hierbij aan o.a.:

 • Individuele counseling: Voor iedereen die het gevoel heeft dat alles teveel is of tegen problemen aanloopt binnen persoonlijk leven
 • Bedrijfscounseling: Een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatie problemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen
 • Gezinscounseling: Binnen gezinnen kunnen door verschillende oorzaken spanningen en problemen ontstaan, counseling kan uitkomst bieden
 • Kindercounseling: Een laagdrempelige vorm van kindertherapie gericht op psycho-sociale en/of psycho-somatische klachten van een kind
 • Relatiecounseling: Zie de rubriek: Relatietherapie
 • Schoolcounseling: Begeleiding van leerlingen met problemen op sociaal of persoonlijke/emotioneel vlak die het studieresultaten beïnvloeden
 • Gezondheid- en Welzijn Counseling: Begeleiding van mensen met chronische, steeds terugkerende gezondheidsproblemen
 • Stresscounseling: Een manier om de zelfredzaamheid van de mens met stress te bevorderen o.a: lichamelijk, emotioneel, mentaal en gedrag 

COUNSELING: VOOR WIE- EN WELKE PROBLEMATIEK?

Iedereen die hulp nodig heeft kan de zelfde dag nog een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde counselors, ongeacht zijn of haar financiële positie, nationaliteit of problematiek. Ook als je voorheen bij een andere specialist bent geweest.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst. 

In onze praktijk behandelen we onder counseling een groot aantal problemen en vraagstukken. Alles vernoemen zou onoverzichtelijk worden. eigenlijk komen alle kleine- en grote problemen en vraagstukken in aanmerking die gerelateerd zijn aan je persoonlijk welzijn.

Het gaat er vooral om problemen te voorkomen, zo veel mogelijk op te lossen of te verlichten en vragen te beantwoorden.

Enige voorbeelden van hulpverleningsvragen zijn:

 • Niet goed functioneren in het dagelijkse leven
 • Angst en onzekerheid
 • Eenzaamheid en somberheid
 • Spanningen en stress
 • Het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • Rouw en verliesverwerking
 • Misbruik en geweldpleging
 • Omgaan met ziekte en/of ziek gezinslid
 • Omgaan met ouderdom
 • Persoonlijke begeleiding bij belangrijke levensvragen
 • Seksueel gerelateerde problemen en vragen
 • Het leggen van sociale contacten
 • Het aanleren van sociale vaardigheden
 • Moeite met acceptatie
 • Het doorbreken van vaste belemmerende patronen
 • Het (her)vinden van balans
 • Een realistisch zelfbeeld ontwikkelen
 • Problemen met cultuurverschil overstijgen (of verschil in normen en waarden)
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Eigen waarde en zelfbeeld
 • Moeite met keuzes maken
 • Gevoel van onbehagen
 • Klachten zonder lichamelijk oorzaak
 • Ergens niet toe komen, uitstellen
 • Moeite met loslaten
 • Gebrek aan discipline
 • Conflicten vermijden
 • Perfectionisme
 • Teveel in het verleden of de toekomst leven
 • Nare gedachten niet uit je hoofd kunnen zetten
 • Overmatig plannen
 • Overmatig verdrietig zijn
 • Geen energie en/of vaak geen zin hebben

Counseling binnen onze praktijk is curatief (helend) van karakter, doel- en resultaatgericht, relatief kortdurend, en daardoor kostenbesparend.

De cliënt bepaald samen met de counselor de te bereiken doelen en de efficiëntste weg er naar toe.