CHRONISCHE (PIJN)KLACHTEN

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
 • Verzekerde zorg: vergoeding van de zorgverzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 per uur, geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer nodig kan je een complete behandeling in passende betalingstermijnen betalen, zonder extra kosten
 • Afspraken in de praktijk, aan huis of op locatie in regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00 - 21.00 uur.

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

UITGANGSPUNT

De algemeen gebruikelijke definitie van chronische pijn is pijn die langer aanhoudt dan 3 tot 6 maanden.

Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn:

 • Chronische rugpijn: rugpijn is een verzamelnaam voor verschillende klachten aan de rug (een zeurende of stekende pijn, met of zonder uitstraling naar been en bil).
 • Chronische hoofdpijn: pijn gelokaliseerd in en om het hoofd, is vrijwel altijd een onschuldige klacht. Hersenweefsel is gevoelloos.
 • De oorzaken van hoofdpijn moeten dan ook gezocht worden in de spieren en banden rond schedel en nek, de bloedvaten, de hersenvliezen en de hersendruk. De meeste hoofdpijn is spanningshoofdpijn. Migraine en hoofdpijn door medicijn gebruik, ontsteking en koorts komen ook vaak voor. Een patiënt kan dus meerdere oorzaken voor zijn hoofdpijn hebben. Bij hoofdpijn kunnen psychosociale oorzaken een rol spelen.
 • Fantoompijn: een pijnsensatie die beleef wordt als afkomstig van een geamputeerd lidmaat.
  Dit kan om een geamputeerd been of arm gaan, maar ook bijvoorbeeld een geamputeerde borst of getrokken kies betreffen.
  pijn doet zich het meest voor in aanvallen die in ernst en frequentie kunnen verschillen, maar kan ook chronisch optreden en altijd aanwezig zijn.
 • Oncologische pijn: oftewel kanker als oorzaak van de pijn. Voorbeelden zijn uitzaaiingen in de botten of lever.
 • Weefselpijn: pijn die ten gevolge van weefselschade ontstaat
 • Zenuwpijn: pijn vanuit het zenuwstelsel zelf. Zenuwpijn heeft vaak een meer branderig karakter en kan ook pijn geven door aanraking, of door (knellende)kleding.

Een groot probleem is de chronische pijn zonder dat daar organische afwijkingen aan ten grondslag liggen.

De verleiding bestaat om hiervoor steeds meer en steeds sterkere pijnstillers te nemen bij de patiënt. Dit is echter in het algemeen geen zinvolle behandeling, namelijk een die gedoemd is te falen; de pijn gaat niet weg en de bijwerkingen worden steeds erger. Deze vorm van chronische pijn is verreweg de meest voorkomende. 

Chronische pijn heeft geen signaalfunctie meer, maar belemmert ons in het bestaan. Vroeger werden mensen die aan een chronische pijn leden wel uitgemaakt voor aanstellers, profiteurs of psychisch gestoorden, waarbij vaak de uitspraak 'het zit tussen je oren' werd geuit. Feitelijk klopt dat laatste ook wel, want pijngevoel ontstaat altijd in de hersenschors en die bevindt zich tussen de oren.

Toch schuilt er in deze uitspraak een zekere geringschatting, omdat men ermee bedoelt: 'het zal wel psychisch zijn'.

En ook al bevat dat wel een kern van waarheid, dan nog is de volgorde omgekeerd: iemand die aan chronische pijn lijdt, kan daardoor psychisch veranderen.

Pijnklachten over het hele lichaam zonder duidelijke oorzaak: Pijnklachten over grote gebieden van het lichaam zijn moeilijk te behandelen.

Soms kunnen klachten optreden aan één kant van het lichaam. Dan is onderzoek te overwegen om eventuele neurologische afwijkingen op te sporen of uit te sluiten. In een aantal gevallen id de oorzaak van de pijn niet aan te tonen. Dan is multidisciplinaire begeleiding van de patiënten van belang, in de vorm van pijnbestrijding met geneesmiddelen en psychologische ondersteuning. 

Behandeling

Bij de pijn behandeling zijn er naast anesthesiologie (o.a: narcose) ook neurologie, revalidatiegeneeskunde en psychiatrie betrokken bij de behandeling. Ook paramedische disciplines zoals fysiotherapie, psychologie en maatschappelijk werk spelen een belangrijke rol.