ANGSTSTOORNISSEN, FOBIEËN EN PANIEKAANVALLEN

Angststoornissen

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
 • Verzekerde zorg: vergoeding van de zorgverzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 per uur, geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer nodig kan je een complete behandeling in passende betalingstermijnen betalen, zonder extra kosten
 • Afspraken in de praktijk, aan huis of op locatie in regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00 - 21.00 uur.

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

UITGANGSPUNT

Een angststoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische angst.

Angst is een gevoel dat optreedt bij dreigend gevaar. De emotie ontstaat als het welzijn van een persoon direct wordt bedreigd, maar ook als een persoon een situatie als bedreigend ervaart.

Angsten kunnen kortdurend zijn, maar ook langdurend, soms zelfs levenslang.

Als een angst geen reële grond heeft en de betrokken persoon er sociale problemen door ondervindt, is er spraken van een stoornis.

Sommige van deze aandoeningen worden fobie genoemd.

Angststoornissen zijn in de psychiatrie de meest voorkomende aandoeningen.

Over het algemeen komen angststoornissen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. 

De groep angststoornissen is als volgt ingedeeld: 

 • Acute stressstoornis
 • Agorafobie (zonder historie van de paniekstoornis)
 • Angststoornis door een somatische (lichamelijk) aandoening
 • Gegeneraliseerde angststoornis
 • Obsessieve-compulsieve stoornis
 • Paniekstoornis
 • Posttraumatische stressstoornis
 • Specifieke fobie
 • Sociale fobie
 • Angststoornis door alcohol of drugs
 • Emetofobie (overgeven)
 • Overige angststoornissen

Behandeling

Behandeling geschiedt voor twee stadia; de acute paniekaanval die veelal gepaard gaat met hyperventilatie, en de langdurige stress tussen paniek-aanvallen die veroorzaakt wordt door de angst om een paniekaanval te krijgen.

Ademhalingsoefeningen kunnen helpen tegen hyperventilatie, maar soms zijn andere middelen of technieken nodig.

Bij angststoornissen heeft de gedragstherapie zich bewezen.

Meestal bestaat er daarbij ook aandacht voor de irrationele gedachten die de cliënt heeft over zijn angst en wordt cognitieve gedragstherapie

toegepast. 

Fobieën  

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!

 • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose

 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 per uur, geen eigen risico/bijdrage

 • Wanneer nodig kan je een complete behandeling in passende betalingstermijnen betalen, zonder extra kosten

 • Afspraken aan huis en op locatie in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00 - 21.00 uur. 

Voor meer informatie over tarieven, vergoedingen en afspraaklocaties et cetera, bel 06-13476992 of E-mail (zie rubriek: Praktijkinformatie/Contact)

SPECIFIEKE FOBIE

Een specifieke fobie is een psychische aandoening die is ingedeeld bij de angststoornissen.

Bij veel fobieën en angststoornissen ontstaan bij een persoon overdreven of onredelijke angsten en spanningen die een groot deel van het leven beheersen.

Bij een specifieke fobie beperkt de angst zich echter tot specifieke situaties, objecten of zelfs mensen (bijvoorbeeld hoogten, onweer, spinnen). 

De volgende criteria voor "specifieke fobieën" zijn van toepassing:

 • Een duidelijke en aanhoudende angst die overdreven of onredelijk is en wordt veroorzaakt door de aanwezigheid of verwachting van een specifiek object of een specifieke situatie (bijvoorbeeld vliegen, hoogten, dieren, een injectie krijgen, bloed zien).
 • Blootstelling aan een fobische prikkel veroorzaakt vrijwel altijd een directe angstreactie. Deze kan voorkomen in de vorm van een situatiegebonden of door de situatie ingegeven paniekaanval. Kinderen kunnen uitdrukking aan de angst geven door huilen, woede-uitbarstingen, verstijving of vastklamping.
 • De fobische situaties worden vermeden of ondergaan met intense angst of spanning
 • De vermijding, de angstige verwachting of de spanningen voor de gevreesde situatie belemmeren in ernstige mate de dagelijkse handelingen, het beroepsmatig functioneren (of studie of school), sociale activiteiten of relaties met anderen of er bestaat een duidelijk lijden door de fobie.
 • De angst, paniekaanvallen of vermijding zijn niet het gevolg van een andere psychische aandoening. 

SOCIALE FOBIE

De sociale fobie ook wel sociale angststoornis genoemd, is een psychische aandoening.

Iemand die aan deze stoornis lijdt, heeft angst, grote onzekerheid en verlegenheid voor alledaagse sociale interacties en gebeurtenissen, bijvoorbeeld feestjes, vergaderingen en soms telefoneren of boodschappen doen.

Er kan sprake zijn van angst voor afwijzing, commentaar, kritiek, pesten en uitlachten.

Naast de algemene sociale fobie bestaan er specifieke vormen als bloosangst, plasangst en (angst om te) stotteren.

De volgende criteria voor "sociale fobieën" zijn van toepassing: 

 • Een duidelijke en aanhoudende angst voor een of meer sociale omstandigheden waarin de persoon te maken heeft met onbekende mensen en mogelijke kritiek. De persoon is bang dat hij/zij zich zal gedragen op een manier (of angstsymptomen vertoont) die vernederend of gênant is.
 • Blootstelling aan een gevreesde sociale situatie roept bijna altijd angst op, die vorm kan krijgen als een situatiegebonden paniekaanval.
 • De persoon is zich ervan bewust dat de angst overdreven of onredelijk is.
 • De persoon vermijdt de gevreesde sociale situatie of neemt deel met intense angst of spanning.
 • De vermijding, de angstige verwachting of de spanningen voor de gevreesde sociale situatie belemmeren in ernstige mate de dagelijkse behandelingen, het beroepsmatig functioneren (of studie of school), sociale activiteiten of relaties met anderen of er bestaat een duidelijk lijden door de fobie.
 • De angst of vermijding is niet het gevolg van het innemen van een substantie (bijvoorbeeld drugs of geneesmiddelen) of een somatische (lichamelijk) aandoening.
 • Er is geen sprake van een andere psychische aandoening.

Behandeling:

Bij sociale fobie heeft gedragstherapie zich bewezen. Meestal bestaat er ook aandacht voor de irrationele gedachten die de cliënt heeft over angst en wordt cognitieve gedragstherapie toegepast.

Paniekstoornissen

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
 • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 per uur, geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer nodig kan je een complete behandeling in passende betalingstermijnen betalen, zonder extra kosten
 • Afspraken in de praktijk, aan huis en op locatie in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00-21.00 uur.

Voor mee informatie over tarieven, vergoedingen en afspraaklocaties et cetera, bel 06-13476992 of E-mail (zie rubriek: Praktijkinformatie/Contact)

UITGANGSPUNT

De paniekstoornis is een psychische aandoening die is ingedeeld bij de angststoornissen.

Vroeger werd deze aandoening verward met hyperventilatie

Het belangrijkste kenmerk van de stoornis is het regelmatig optreden van paniekaanvallen. Paniek is gewoon een (levens-) gevaarlijke situatie,

maar in het geval van een paniekstoornis is de paniek pathologisch van aard en de mate van paniek staat niet in verhouding tot de omstandigheden.

Indien de paniek herhaaldelijk optreedt bij confrontatie met een (specifiek) object of een in een (specifieke) situatie, is er mogelijk sprake van een andere psychische aandoening, bijvoorbeeld PTSS of een fobie.

Paniek is een kortdurende, maar zeer sterke angstaanval die zowel lichamelijke als psychische gevolgen heeft. De persoon heeft tijdens een aanval een verhoogd hartritme, transpireert, heeft ademhalingsproblemen, kan misselijk of duizelig worden en heeft soms koude rillingen.

Psychische gevolgen zijn de angst om dood te gaan of de angst lichamelijk letsel op te lopen, een verdoofd gevoel en derealisatie of depersonalisatie. 

In veel gevallen komt het voor dat de persoon ook een angst ontwikkelt om een paniekaanval te krijgen. Hij/zij zal in dit geval alle situaties mijden die dit risico met zich meedragen.

De volgende criteria zijn voor de "paniekstoornis" van toepassing:

 • Herhaaldelijke onverwachte paniekaanvallen
 • Minimaal een van de aanvallen is gevolgd door minstens één maand met minstens een van de volgende criteria:
  1 - Aanhoudende zorg over nieuwe aanvallen
  2- Zorg over implicaties of gevolgen van de aanval (bijvoorbeeld de macht over zichzelf verliezen, een hartaanval krijgen, gek worden).
  3- Een duidelijke verandering in gedrag in relatie tot de aanvallen
 • Het optreden van agorafobie (de angst om een vertrouwde en veilige omgeving te verlaten)
 • De paniekaanvallen zijn niet het gevolg van een somatische (lichamelijk) aandoening of van het innemen van een substantie (drugs/medicijnen)
 • De paniekaanvallen zijn niet uitsluitend het gevolg van een andere psychische aandoening.

Behandeling:

Voor paniekaanvallen is cognitieve gedragstherapie eerste keuze eventueel aangevuld met medicijnen om ernst en frequentie van de aanvallen te verminderen en alzo de therapie te ondersteunen.